سیزدهمین کنگره سراسری طب اورژانس ایران- کمیته علمی
کمیته علمی پزشکی کنگره

حذف تصاویر و رنگ‌ها


اعضای کمیته علمی سیزدهمین کنگره سالیانه طب اورژانس:

 

دکتر غلامرضا معصومی
دبیر علمی کنگره


 


دکتر علی بیداری


دکتر شروین فرهمند
پانل افتتاحیه ریاست پانل مدیریت درمان بیماری های عروقی و سکته مغزی
 


دکتر افسانه ده بزرگی


دکتر فرزاد بزرگی

ریاست پانل مدیریت بیماران نیازمند به مراقبت های ویژه ریاست پانل مدیریت بخش اورژانس با رویکرد مدیریت هزینه
 

دکتر پیمان عرفان طلب

دکتر امیر نجاتی
ریاست پانل توکسیکولوژی ریاست پانل Mass Casualty Management


 

دکتر اشکان طبیب زاده

دکتر محمدرضا قانع
ریاست پانل مدیریت تشخیص و درمان بیماری ها و سکته های قلبی ریاست پانل بیوسکیوریتی


 


دکتر علی لباف


دکتر حمید کریمان

ریاست پانل الزامات و مفاد اخلاق پزشکی ریاست پانل آشنایی با قوانین پزشکی و انتظامی در طب اورژانس


 


دکتر حمیدرضا حاتم آبادی


دکتر ابوالفضل جاریانی

ریاست پانل سونوگرافی در اورژانس ریاست پانل Emergency Nursing


دکتر محمد افضلی مقدم


دکتر سید حسین اجاقی

ریاست پانل گایدلاین و پروتکل در اورژانس ریاست پانل Modern Emergency Technology


 


دکتر کوروش احمدی


دکتر کیهان گلشنی

ریاست پانل Research Methodology In Emergency Medicine ریاست پانل Communications Skills In ED


دکتر سمیرا وزیری


دکتر علیرضا علا

ریاست پانل Development Of Simulation Training In Emergency Medicine ریاست پانل Challenging Cases In EDدکتر شباهنگ جعفرنژاد


دکتر مهدی رضایی

ریاست پانل Pediatrics ریاست پانل Palliative Care
 


دکتر پیمان حافظی


دکتر احسان مدیریان

ریاست پانل Agression Management In ED ریاست پانل Wound Management


 


دکتر مجتبی چهاردولی


دکتر آرش فروزان

ریاست کارگاه سونوگرافی اورژانس ریاست کارگاه ACLS


 


دکتر علی عبدالرزاق نژاد


دکتر حسن نوری

ریاست کارگاه ونتیلاتور با استفاده از مولاژ و کیس حیوانی ریاست پانل Telemedicine In EMS

نشانی مطلب در وبگاه سیزدهمین کنگره سراسری طب اورژانس ایران:
http://acem.ir/find.php?item=1.99.42.fa
برگشت به اصل مطلب