سیزدهمین کنگره سراسری طب اورژانس ایران- محورهای تخصصی
محورهای تخصصی کنگره

حذف تصاویر و رنگ‌ها
محورهای تخصصی سیزدهمین کنگره طب اورژانس ایران ( پزشکی و پرستاری)
 1. مدیریت بخش اورژانس با رویکرد مدیریت هزینه
 2. مدیریت درمان بیماران نیازمند به مراقبت های ویژه
 3. مدیریت درمان بیماری های عروقی و سکته های مغزی
 4. توکسیکولوژی
 5. مدیریت تشخیص و درمان بیماری ها و سکته های قلبی
 6. آشنایی با قوانین پزشکی و انتظامی در طب اورژانس
 7. الزامات و مفاد اخلاق پزشکی
 8. بیوسکیوریتی
 9. امنیت زیستی، آلودگی زدایی، تریاژ و درمان مصدومین جنگ های نوین
 10. تله مدیسین در اورژانس پیش بیمارستانی
 11. مدیریت حوادث با تلفات انبوه
 12. پرستاری اورژانس
 13. فرایندهای بخش اورژانس
 14. روش تحقیق در اورژانس
 15. تکنولوژی های نوین در اورژانس
 16. طب تسکینی
 17. گروه های آسیب پذیر در بخش اورژانس
 18. مهارت های ارتباطی
 19. مدیریت خشونت در اورژانس
 20. مدیریت زخم
نشانی مطلب در وبگاه سیزدهمین کنگره سراسری طب اورژانس ایران:
http://acem.ir/find.php?item=1.97.112.fa
برگشت به اصل مطلب