دوازدهمین کنگره سراسری طب اورژانس ایران- پیام دبیر علمی کنگره
پیام دبیر علمی کنگره جناب آقای دکتر فارسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲ | 

به نام خدا
پروردگارمهربان، مدیر و مدبر، خالق صبر و استواری را سپاسگزاریم که موفقیت را در گرو تلاش و نتیجه احسان را جز احسان قرار نداد. سنت الهی خود را "هل جزا الاحسان الا الاحسان"  قرار داده و تغییر در سرنوشت هر جماعتی را در گرو اراده و عمل آن گروه قرار داد و جامعه طب اورژانس نیز از این سنن الهی مستثنی نبوده و نخواهد بود. این تنها با یک نگاه به گذشته و حال آنچه بر طب اورژانس این کشور گذشته قابل احصاء و اثبات است. حرکت مقدسی که در سال 79 بر مبنای نیاز جامعه و وضعیت نابسامان اورژانس های بیمارستانی کشور و همت مدیران دلسوز و آگاه، آغاز و هم اکنون آن امید دور از دسترس تبدیل به یک اجتماع بالغ بر 1000 متخصص شده است که جهت ارتقاء اهداف کشوری، علمی و صنفی رشته طب اورژانس در گوشه گوشه میهن
­مان در تلاشند.
این انقلاب مدیریتی و پزشکی-پرستاری به ثمر نشسته در اورژانس های کشور با این بدنه جمعیتی مانند هر جامعه دیگری دارای حاشیه ها، نیازهای مختلف بوده و ارتقاء فردی و جمعی خود را جستجو می کند. بدیهی است در این راستا تاسیس انجمن های علمی و صنفی طب اورژانس،  برگزاری همایش های سراسری و استانی مرتبط با محتوای این رشته تخصصی می تواند در برآورده کردن آن موارد راهگشا باشد.
هم اکنون در سرآغاز برگزاری دوازدهمین همایش سراسری طب اورژانس می باشیم. هدف از اجرای این همایش همچون همایش های قبلی، ارتقاء سطح علمی-مدیریتی متخصصین در نحوه مدیریت اورژانس های بیمارستانی و پیش بیمارستانی، استانداردهای مراقبتی از بیماران در صحنه و بخش های اورژانس و مشارکت در حل موضوعات و گرایشات جدید جامعه طب اورژانس خواهد بود. امید است در این راستا با کمک اساتید برجسته و صاحب نظر این مهم عملی گردد.
این همایش همچنین شنوای محققین جوان و پرتلاش این عرصه نیز می باشد و امید است گزارش نتایج مطالعات ارزشمند بتواند مبنایی برای مطالعات آینده باشد تا بتوان سهمی واقعی در تولید علم در دنیا و حل مشکلات مبتلا به کشورمان داشته باشیم.
در پایان بر خود لازم می دانم از زحمات همگی مدیران، اساتید، دوستان و جامعه متخصصین طب اورژانس که جهت رونق دادن و ارتقاء کمی و کیفی این همایش از تلاش و راهنمایی های خالصانه خود مضایقه نکرده اند و ما را یاری رسانده و می رسانند،کمال تقدیر و تشکر را ابراز نمایم.


                                                                                                                        پاییز 1396
                                                                                                                  دکتر داود فارسی
                                                                                                                  عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 
نشانی مطلب در وبگاه دوازدهمین کنگره سراسری طب اورژانس ایران:
http://acem.ir/find.php?item=1.89.160.fa
برگشت به اصل مطلب