سیزدهمین کنگره سراسری طب اورژانس ایران- بایگانی مطالب کنگره 12 ام
لیست مقالات پذیرفته شده پوستر دوازدهمین کنگره طب اورژانس کشور

حذف تصاویر و رنگ‌ها
کد مقالات پدیرفته شده در قالب پوستر به شرح زیر می باشد. لازم به دکر است تعداد 30 مقاله جهت ارائه به شکل پوستر انتخاب شده است که 15 عدد در روز اول و 15 عدد در روز دوم کنگره به نمایش گذاشته خواهند شد.
کد مقالات پوستر مربوط به روز اول 9-10-1396:

2571-2      افسانه دهبزرگی * ، دکتر نجمه زارعی ، دکتر آزاده تفکری ، دکتر رسول اصغرنژاد
بررسی دقت پروتکل سونوگرافی ریه و قلب (LUCUS) بر بالین بیمار در تشخیص نارسایی حاد قلبی در بیماران با تنگی نفس حاد مراجعه کننده به اورژانس
2583-1     Amir Shirvani Dehkordi * ، Dr Omid Ahmadi ، Dr Farhad Heidary ، Dr Mohammad Nasr-Esfahani
مقایسه اثرتجویز نیتریک اکساید و گاز اکسیژن در همراهی با فنتانیل بر روی مدت زمان بستری و کاهش درد بیماران کولیک کلیوی در بخش اورژانس
2642-2    مرتضی غریبی ، علی عبدالهی ، مهدی هرورانی ، ابولفضل جوکار *
مقایسه فرم زیرزبانی و تزریقی بوپرنورفین و مورفین تزریقی در کنترل کولیک کلیوی حاد
2555-1      MD Amrhossein Mirafzal ، Maryam Ziaee *
بررسی ارزش پروگنوستیک BD در پیش بینی مورتالیته ناشی از ماتیپل تروما در کودکان در بدو ورود به اورژانس
2553-1       Hadid Hamrah ، Sara Mehrvarz *
Diagnostic Accuracy of Optic Nerve Sheath Diameter for Intracranial Injuries in Patients with Mild and Moderate Traumatic Brain Injury; A Cross-Sectional Study
2542-1      دکتر جواد سید حسینی ، دکتر ژاله سعیدیان ، الناز وحیدی *
دقت سونوگرافی بر بالین با استفاده از پروب عمقی با فرکانس پایین در تشخیص دررفتگی مفصل شانه و تایید جااندازی مناسب
2569-1       سودابه نزادی * ، دکتر هومان حسین نژاد ندائی
بررسی ارتباط قطر عصب اپتیک اندازه گیری شده توسط سونوگرافی با فشار داخل مغزی
2676-1       دکتر فرهاد حیدری ، علیرضا غلامیان * ، دکتر سعید مجیدی نژاد ، دکتر مجید زمانی
مقایسه تاثیر داروی کتامین عضلانی و‌هالوپریدول عضلانی در کنترل کوتاه مدت بیماران مهاجم و پرخاشگر در بخش اورژانس
2542-2       دکتر جواد سید حسینی ، دکتر آرش فدوی ، الناز وحیدی * ، دکتر مرتضی سعیدی ، دکتر مهدی مومنی
تاثیر انجام سونوگرافی بر بالین توسط متخصص طب اورژانس بر زمان تعیین تکلیف بیماران مبتلا به ترومبوز ورید های عمقی 
2610-3       دکتر حسین سعیدی ، مهدی رضایی * ، دکتر مائده اثنی عشری ، دکتر علی دشتی ، دکتر سعید غلامی قاراب
تعیین قدرت پیشگویی کنندگی انولاز اختصاصی سرم (NES) در ایجاد آسیب مغزی در بیماران دچار ضربه به سر
2569-2      سودابه نزادی * ، دکتر نجمه زارعی
مقایسه میدازولام خوراکی به تنهایی با ترکیب کتامین-میدازولام در سدیشن اطفال جهت انجام سی تی اسکن
2571-1      افسانه دهبزرگی * ، دکتر نجمه زارعی ، دکتر آزاده تفکری ، دکتر رسول اصغرنژاد
بررسی دقت سونوگرافی بر بالین بیمار توسط متخصص طب اورژانس در تشخیص ترومبوز ورید عمقی 
2577-3      مهدی فروغیان * ، امیرحسین میرافضل ، رضا امینی زاده ، حسام الدین سعیدیان
بررسی تعداد مورد نیاز به گذاشتن CV Line از طریق ورید ژوگولار برای بدست آوردن کفایت بالینی لازم بر اساس منحنی استاندارد یادگیری
2650-1      تکتم محمدی رعنا * ، دکتر الهام پیش بین ، دکتر بهرنگ رضوانی کاخکی
مقایسه میزان موفقیت بلوک اعصاب رادیال واولنارومدین با وبدون هدایت سونوگرافی جهت مدیریت درد در اورژانس
2556-1      زینب نادرپور * ، دکتر مرتضی سعیدی
بررسی میزان مطابقت مدیریت بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریوی با گایدلاین گولد در بخش اورژانس

کد مقالات مربوط به روز دوم 10-10-1396:

2545-1      دکتر مهدی مومنی ، دکتر فرزانه شیرانی ، دکتر مرتضی سعیدی ، دکتر مریم لاچینی ، دکتر الناز وحیدی ، احسان کریمی علویجه *
عوامل موثر بر آموزش دستیاری در بخش اورژانس از نظر اعضای هیئت علمی و دستیاران طب اورژانس
2621-1      زهرا رحمتی نژاد * ، دکتر سعید اسلامی حسن اباد ، دکتر حمیدرضا ریحانی ، فاطمه رحمتی نژاد  
ارزیابی کاربردی ترین مدل های پیشگویی خطر در اورژانس 
2671-2      فرهاد حیدری ، بابک معصومی ، علی رضا ابوطالبی ، رضا آذریان *
بررسی مقایسه ای اثرات ضددرد مورفین با دوز استاندارد 0.1mg/kg و مورفین با دوز 0.05mg/kg به همراه کتامین با دوز پائین در بیماران با ترومای متعدد
2580-1      نجمه زارعی * ، دکتر افسانه دهبزرگی ، دکتر سودابه نزادی ، دکتر محمد جواد عندلیبی
بررسی اثر بخشی مورفین وریدی در مقایسه با فنتانیل به منظور کنترل درد بیماران ترومایی در بخش اورژانس
2610-1      مهدی رضایی * ، دکتر رکسانا حسام ، دکتر حامد اقدم ، دکتر رضا مصدق
بررسی هزینه اثر بخشی تزریق عضلانی کتورولاک در کاهش درد، طول مدت بستری و هزینه های بیماران مبتلاء به سنگ کلیه
2611-3      مریم فدایی دشتی * ، محمدرضا مقصودی ، کاظم جمالی ، فاضل گودرزی ، معصومه موسوی
بررسی تاثیر حضور طب اورژانس درمدیریت بیماران استروک ایسکمیک حاد در شش ماهه اول استقرار واحد مراقبت سکته حاد مغزی در مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی 
2547-3      ابوالقاسم لعلی * ، مهسا رحیمی نژاد ، فرزاد بزرگی
مقایسه اثر بخشی میدازولام و کتامین خوراکی با میدازولام و پرومتازین خوراکی در آرامبخشی اطفال
2643-3      حسن معتمد ، حسن برزگری * ، محمدرضا ملکی ورکی ، علی بهدادفر
مقایسه اثر بخشی میدازولام و کتامین خوراکی با میدازولام و پرومتازین خوراکی در آرامبخشی اطفال
2671-1      بابک معصومی ، مهرداد اسماعیلیان ، محمد نصراصفهانی ، مجید زمانی ، الهام شهبازی *
مقایسه با استفاه از راهنمای تمرین بالینی ( پروتکل همراه با کورتیکوستروئید استنشاقی) با درمان رایج برای حملات حاد آسم: آزمایش بالینی کنترل شده تصادفی
2562-2      رضا مصدق * ، دکتر مهدی رضایی ، دکتر نسرین نوحی
ارزش پیش بینی کنندگی اندازه گیری سریال هماتوکریت در پیامد نهایی ترومای بلانت شکمی
2598-1      سید محمد حسینی نژاد ، فاطمه جهانیان * ، سیده معصومه پاشایی ، سیاوش مرادی ، علیرضا حیدرزاده
مقایسه تاثیر متوکلوپرامید و اندانسترون وریدی بر میزان ناراحتی و تهوع ناشی از جایگذاری لوله بینی معدی (NGT)
2642-1     مرتضی غریبی ، یاسر لشکری ، مهدی هرورانی ، ابولفضل جوکار *
مقایسه تاثیر ضد دردی مورفین، دگزامتازون و کتورولاک وریدی در درمان سردرد متوسط تا شدید بیماران مراجعه کننده به اورژانس
2573-1      دکتر مریم مسائلی ، دکتر پرستو بهاروند ، دکتر مژگان محمدی مهر ، مهدی آهنگر *
بررسی کارآیی انواع روشهای آموزشی اورژانس به کارورزان طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی ارتش در سال 95-94
2598-3      سید محمد حسینی نژاد ، حسین منتظر * ، مهران رضوی پور ، زهرا مردانشاهی ، سیده معصومه پاشایی ، الهه دیوبند
بررسی نتایج رادیوگرافی ساده اندام ها و مقایسه آن با معاینه بالینی در بیماران ترومایی مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره ) ساری در سال 1396 
2625-1     دکتر فرهاد حیدری ، دکتر محمدحسین مقامی ، دکتر مجید زمانی ، بابک معصومی * ، دکتر محمد نصر اصفهانی
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ آموزش همزمان پزشکان و پرستاران درﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻮﻟﺘﻴﭙﻞ ﺗﺮوﻣﺎ 
نشانی مطلب در وبگاه سیزدهمین کنگره سراسری طب اورژانس ایران:
http://acem.ir/find.php?item=1.175.157.fa
برگشت به اصل مطلب