سیزدهمین کنگره سراسری طب اورژانس ایران- امتیاز کنگره
امتیاز کنگره

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۱۷ | 
این کنگره دارای حداکثر امتیاز بازآموزی از سامانه آموزش مداوم بوده و شناسه برنامه آن ۱۲۷۷۱۳ می باشد. گروه های هدف برنامه به ترتیب اولویت در چهار گروه به شرح زیر می باشند:

گروه‌های هدف اول (۱۴.۵ امتیاز): پزشکان متخصص طب اورژانس، داخلی، پزشکان عمومی، فوریتهای پزشکی، کلیه گروه‌های پرستاری، هوشبری و اتاق عمل در مقاطع کاردانی کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترای پرستاری.

 گروه های هدف دوم (۱۰.۲۵امتیاز): پزشکی قانونی، پزشکی ورزشی، مراقبتهای ویژه.

گروههای هدف سوم ( ۷.۲۵امتیاز): طب فیزیکی و توانبخشی، طب سالمندان، بیهوشی، پزشکی اجتماعی، بیهوشی، بیماریهای کودکان، بیماریهای عفونی و گرمسیری، پزشکی خانواده.

 گروه‌های هدف چهارم (۴.۵امتیاز): بیماری های قلب و عروق، ارتوپدی، بیماری های مغز و اعصاب، زنان و زایمان.
نشانی مطلب در وبگاه سیزدهمین کنگره سراسری طب اورژانس ایران:
http://acem.ir/find.php?item=1.158.187.fa
برگشت به اصل مطلب