صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما     English
مقالات پذیرفته شده Accepted Abstracts

« Accepted Abstracts »

تذکر مهم: کلیه افرادی که مقالات ایشان در قالب سخنرانی یا پوستر پذیرفته شده است جهت ارانه مقاله و چاپ مقاله در کتاب کنگره بایستی
از طریق سایت کنگره ثبت نام خود را نهایی کنند.

     نمایش مقالات پوستر

  « Accepted Oral: 25 »

RowCodeTitlePresenting AuthorSessionReg. Status
1 95 شیوع هیپوترمی تصادفی و عوامل خطر مرتبط با آن در بیماران ترومایی بستری در بخش اورژانس Dinmohammadi Mohammadreza مديريت درمان بيماران نيازمند به مراقبت هاي ويژه ثبت نام اولیه
2 227 COMPARISON OF THE SUCCESS RATE OF POSTERIOR TIBIAL NERVE BLOCK IN THE ANKLEWITH AND WITHOUT ULTRASOUND GUIDANCE FOR PAIN MANAGEMENT IN EMERGENCY DEPARTMENTS AhmadiKoupaei SayyedReza مديريت زخم ثبت نام قطعی
3 113 DETERMINING THE HEMOSTATIC EFFICIENCY OF POLYMER NANOCOMPOSITE WOUND DRESSING WITH STANDARD WOUND DRESSING IN WOUNDS WITH ACTIVE BLEEDING IN RAT MODEL Karimi Mohammad مديريت زخم ثبت نام اولیه
4 148 COMPARISON OF PROCEDURAL SEDATION AND ANALGESIA (PSA) AND ULTRASOUND GUIDED SUPRASCAPULAR NERVE BLOCKING IN SHOULDER REDUCTION Rezai Mahdi تکنولوژي هاي نوين در اورژانس ثبت نام اولیه
5 31 اختراع کیف خود امدادی و دگر امدادی با قابلیت تبدیل شدن به دستگاه فشارسنج، آتل بادی، پد کنترل خونریزی ، کولار گردنی Shahbazi Akbar تکنولوژي هاي نوين در اورژانس ثبت نام قطعی
6 198 مطالعه مقایسه آتل بای مالئولارکوتاه ، بانداژ جونز و آتل خلفی کوتاه در درمان پیچ خوردگی مچ پا Azimi Soheila طب تسکيني ثبت نام قطعی
7 48 METOCLOPRAMIDE AND MAGNESIUM SULPHATE VERSUS METOCLOPRAMIDE ALONE IN MANAGING ACUTE MIGRAINE; A RANDOMIZED CLINICAL TRIAL Motamed Hassan طب تسکيني ثبت نام قطعی
8 151 بررسي توزيع فراواني و شدت اختلال استرس پس از سانحه و همراهي آن با ﻣﺆﻟفه هاي جمعيت شناختي و شغلي در پرسنل فوريت هاي پزشكي شهرستان جهرم Moghaddam Sara گروه هاي آسيب پذير در بخش اورژانس ثبت نام اولیه
9 103 CAN EMERGENCY MEDICINE RESIDENTS DIAGNOSE NEUROGENIC STUNNED MYOCARDIUM IN THE EMERGENCY DEPARTMENT BY FOCUSED ASSESSMENT DIAGNOSTIC ECHOCARDIOGRAPHY? Rasooli Fatemeh گروه هاي آسيب پذير در بخش اورژانس ثبت نام اولیه
10 156 THE VALUE OF ULTRASONOGRAPHY IN DETERMINING PUPILLARY LIGHT REFLEX IN PATIENTS WITH TRAUMATIC OCULAR INJURIES Mirjalili Hamid مديريت تشخيص و درمان بيماري ها و سکته هاي قلبي ثبت نام اولیه
11 9 DIAGNOSTIC VALIDITY OF SIRS VERSUS QSOFA IN SEPSIS IN EMERGENCY DEPARTMENT, AN OBSERVATIONAL STUDY Vahidi Elnaz مديريت تشخيص و درمان بيماري ها و سکته هاي قلبي ثبت نام اولیه
12 85 EFFECT OF PROBLEM-SOLVING TRAINING ON OCCUPATIONAL STRESS OF MEDICAL EMERGENCY PERSONNEL Aalami Hosein پرستاري اورژانس ثبت نام اولیه
13 12 INVESTIGATING THE EFFECTIVENESS OF PRE-HOSPITAL TRAUMA MANAGEMENT TRAINING PROGRAM ON THE CAPABILITY OF CLINICAL DECISION-MAKING IN EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANS Esmaeilzadeh Mohammad Hosein پرستاري اورژانس ثبت نام قطعی
14 56 DIFFICULT INTRAVENOUS ACCESS IN THE PREHOSPITAL SETTING: A SURVEY OF EMERGENCY MEDICAL SERVICES TECHNICIANS. Karimialavijeh Ehsan پرستاري اورژانس ثبت نام اولیه
15 30 بررسی سلامت روان پرسنل فوریت های پزشکی استان آذربایجان شرقی Soleimani Mostafa پرستاري اورژانس ثبت نام اولیه
16 74 TYPICAL CHEST PAIN AND CARDIOGENIC SHOCK, REVEALED DUE TO ALUMINUM PHOSPHIDE TOXICITY, A CASE REPORT Erfantalabevini Peyman توکسيکولوژي ثبت نام اولیه
17 112 ASSESSMENT OF A NEW NANOSENSOR FOR PARACETAMOL SCREENING IN EMERGENCY DEPARTMENT Karimi Mohammad توکسيکولوژي ثبت نام اولیه
18 3 BENZODIAZEPINES POISONING AND HYPOGLYCEMIA, ITS PREVALENCE AND POTENTIAL RISK FACTORS Soroosh Davood Other related topics ثبت نام اولیه
19 14 IS DIGOXIN ANTIBODY FAB FRAGMENT JUST THE WAY? CLINICAL OUTCOMES IN ACUTE AND CHRONIC DIGOXIN POISONING JUST TREATED BY SUPPORTIVE CARES. Zoofaghari Shafeajafar توکسيکولوژي ثبت نام قطعی
20 6 NEW TERMINATION-OF-RESUSCITATION MODELS AND PROGNOSTICATION IN OUT-OF-HOSPITAL CARDIAC ARREST USING ELECTROCARDIOGRAM RHYTHMS DOCUMENTED IN THE FIELD AND THE EMERGENCY DEPARTMENT. Asadi Seyed ehsan فرايندهاي بخش اورژانس ثبت نام اولیه
21 87 THE EFFECT OF AUTOMATED SYSTEM AND AVAILABILITY OF EQUIPMENT ON THE ROUTINE WORKFLOW PROCESS IN EMERGENCY DEPARTMENT IN HAZRAT RASOUL HOSPITAL Ebadi Abbas فرايندهاي بخش اورژانس ثبت نام قطعی
22 20 COMPARISON OF THE EFFECT OF PULMICORT AND SYSTEMIC CORTICOSTEROID ON THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE OBSTRUCTIVE PULMONARY ATTACK REFERRING TO THE EMERGENCY DEPARTMENT Hejripor Rafsanjani Seyed Zia فرايندهاي بخش اورژانس ثبت نام قطعی
23 143 LONG-TERM RESULTS OF NON-SURGICAL MANAGEMENT FOR CLAVICULAR MIDDLE THIRD FRACTURES Rezai Mahdi فرايندهاي بخش اورژانس ثبت نام اولیه
24 35 POSSIBLE THROMBOLYTIC THERAPY FOR TREATMENT OF WAKE-UP STROKE Baratloo Alireza مديريت درمان بيماري هاي عروقي و سکته هاي مغزي ثبت نام اولیه
25 36 ACCURACY OF PREHAST IN TERMS OF DIAGNOSIS OF ACUTE ISCHEMIC STROKE PATIENTS Baratloo Alireza مديريت درمان بيماري هاي عروقي و سکته هاي مغزي ثبت نام اولیه

    نمایش مقالات سخرانی

« Accepted Poster: 89 »

RowCodeTitlePresenting AuthorReg. Status
1 199 QUALITY OF HOLISTIC NURSING CARE FROM ISFAHAN CRITICAL CARE NURSES VIEW POINTS, IRAN Alijanpour Shayan ثبت نام قطعی
2 180 AORTIC ANEURYSM PRESENTING WITH DYSPHAGIA Fadaei dashti Maryam ثبت نام اولیه
3 50 EVALUATION OF MONTELUKAST EFFICACY IN IMPROVEMENT OF CLINICAL SETTING, FEV1 AND PEFR OF ADULT ACUTE PHASE MILD-MODERATE ASTHMA ATTACK: A RANDOMIZED CONTROLLED CLINICAL TRIAL. Motamed Hassan ثبت نام قطعی
4 22 REVIEW OF THE LATEST CHANGES IN THE CPR GUIDELINES OF THE AMERICAN HEART ASSOCIATION 2018 Sehat Majid ثبت نام اولیه
5 242 THE EFFECT OF SELF-CARE PROGRAM ON REDUCING STRESS IN PATIENTS WITH HEART FAILURE Veiskaramian Atefe ثبت نام اولیه
6 137 بررسی عملکرد تیم احیای قلبی – ریوی بخش اورژانس کودکان و نوزادان بیمارستان امیرالمومنین (ع) گناوه Farvardin Marjan ثبت نام اولیه
7 111 مقایسه اثر پرومتازین و اوندانسترون عضلانی در درمان سرگیجه محیطی بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس Jafari Nodoushan Mohammad Ali ثبت نام اولیه
8 60 تاثیر سن، جنس و ارتقای دستیارن طب اورژانس در برقراری راه هوایی Naeimi Malak Sadat ثبت نام قطعی
9 187 THE FIRST SEIZURE CAUSED BY RUPTURED DERMOID CYST A CASE REPORT Vafadar moradi Elnaz ثبت نام اولیه
10 130 تعیین ارتباط رعایت حریم خصوصی با رضايت مندی بیماران بستری در بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی قم Foroghi ghomi Seyed yaser ثبت نام قطعی
11 152 چالش های اخلاقی، حقوقی و فقهی دستور عدم احیای قلبی ریوی Moghaddam Sara ثبت نام اولیه
12 243 عوامل تعیین کننده آمادگی بیمارستانها در حوادث شیمیایی: یک مطالعه مروری سیستماتیک Ameri Neda ثبت نام قطعی
13 33 بررسی میزان آمادگی کارکنان مرکز فرماندهی سازمان اورژانس اصفهان در مواجهه با حوادث بیولوژیک در چهار شهر منتخب استان اصفهان در نیمه دوم سال 1397 Shahbazi Akbar ثبت نام قطعی
14 215 EMERGENCY MEASURES IN RADIATION EVENTS Amirahmadi Ali ثبت نام قطعی
15 208 DIAGNOSTIC ACCURACY OF ULTRASONOGRAPHY IN DIAGNOSIS OF METATARSAL BONES FRACTURE; A CROSS SECTIONAL STUDY Foroughian Mahdi ثبت نام اولیه
16 49 DIAGNOSTIC ACCURACY OF SERUM BIOMARKERS S100A8/A9 AND ALVARADO SCORE IN THE DIAGNOSIS OF APPENDICITIS Motamed Hassan ثبت نام قطعی
17 149 THE EFFECT OF VIRTUAL REALITY ON PAIN RELIEF, DURING PROCEDURE IN EMERGENCY DEPARTMENT Rezai Mahdi ثبت نام اولیه
18 72 مقایسه تأثیر روش های آموزش شبیه سازی مبتنی بر مانکن با روش کارگاهی بر دانش، نگرش و عملکرد دانشجویان رشته پرستاری در ارتباط با احیاء قلبی ریوی Sadeghi Mahdi ثبت نام اولیه
19 102 IS CAPNOGRAPHY NECESSARY DURING PROCEDURAL SEDATION WITH INTRAMUSCULAR KETAMINE IN PEDIATRIC PATIENTS? Karimialavijeh Ehsan ثبت نام اولیه
20 18 COMPARISON OF KETAMINE, PROPOFOL/FENTANYL, AND PROPOFOL/KETAMINE FOR REDUCTION OF SHOULDER DISLOCATION BASED ON BISPECTRAL INDEX SYSTEM IN EMERGENCY DEPARTMENT: A RANDOMIZED, THREE GROUPS, DOUBLE BLIND CLINICAL TRIAL. Massaeli Maryam ثبت نام اولیه
21 89 THE ANALGESIC EFFECT OF INTRANASAL KETAMINE AND IV MORPHINE IN PATIENTS WITH FLANK PAIN (RENAL COLIC) IN THE EMERGENCY DEPARTMENT: A CLINICAL TRIAL STUDY Pakniyat Abdolghader ثبت نام اولیه
22 101 مقایسه اثرات درمانی و پیامد درمان با مورفین در مقایسه با متادون همراه با دیازپام وهالوپریدول در بیماران با درد مزمن و شدید مبتلا به سرطان مراجعه کننده به اورژانس Parouhan Mohammad ثبت نام اولیه
23 21 EFFECT OF KETAMINE AS AN ADJUNCT TO OPIOID FOR PAIN CONTROL IN TRAUMATIC PATIENTS Hejripor Rafsanjani Seyed Zia ثبت نام قطعی
24 139 THE COMPARISON BETWEEN INTRAVENOUS PARACETAMOL (APOTEL) AND KETOROLAC IN RELIEFING THE TENSION HEADACHE OF PATIENTS WHO ARE VISITING IN EMERGENCY DEPARTMENTS OF SHIRAZ NAMAZEE HOSPITAL SINCE 2017 Mehrvarz Sara ثبت نام اولیه
25 51 AN ASSESSMENT OF MENTAL HEALTH OF OPERATIONAL STAFF OF EMERGENCY CENTER 115 KERMANSHAH CITY Abdi Keykavoos ثبت نام قطعی
26 229 THE EFFECTIVENESS OF GROUP SPIRITUAL THERAPY ON REDUCING THE SYMPTOMS OF ANXIETY AND ACADEMIC FAILURE IN CHILDREN WITH POST TRAUMATIC STRESS DISORDER DUE TO EMERGENCY ACCIDENT Amiri Fatemeh ثبت نام قطعی
27 135 بررسی عملکرد اورژانس115 مازتدران در سال 1396 در خصوص ماموریت های مرتبط با مادران باردار Hosseini kochaksaraei Seyedeh leila ثبت نام اولیه
28 107 COMPARISON OF EFFICACY OF ORAL MIDAZOLAM AND KETAMINE SEDATION IN CHILDREN AGED 1 TO 7 YEARS OLD REFERRED TO THE EMERGENCY DEPARTMENT OF KHATAM-AL-ANBIA HOSPITAL IN ZAHEDAN (2018-2019) Keykha Mahjoubeh ثبت نام اولیه
29 90 THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LACK OF AN ADEQUATE LEVEL OF SEDATION AFTER INJECTION OF KETAMINE AND THE DIAGNOSIS OF ADHD ACCORDING TO THE DSM- 5 CRITERIA INCHILDREN THAT RECEIVED PSA IN IMAM KHOMIENI HOSPITAL DURING THE YEAR 2016-2018 Aarabi Sepideh ثبت نام اولیه
30 228 THE COMPARISON OF CLINICAL OUTCOMES IN VELPEAU BANDAGE AND EIGHT BANDAGE IN TREATMENT OF CHILD’S CLAVICLE BONE FRACTURE: A RANDOMIZED CLINICAL TRIALS STUDY AhmadiKoupaei SayyedReza ثبت نام قطعی
31 109 PREVALENCE OF ELDER ABUSE AND NEGLECT IN THE IRANIAN ELDERLY POPULATION Oveissi Samaneh ثبت نام اولیه
32 38 گزارش اجرای طرح بازسازی آمبولانس های فرسوده اورژانس جهت کاهش هزینه ها در سازمان اورژانس اصفهان Shahbazi Akbar ثبت نام قطعی
33 189 بررسی اندیکاسیون¬ها و مقايسه معیارهای انجام سی¬تی اسکن سر در بیماران مبتلا به آسیب خفیف سر مراجعه¬کننده به اورژانس بیمارستان شهید رهنمون یزد Jafari Nodoushan Mohammad Ali ثبت نام اولیه
34 92 EVALUATION OF CHEST XRAYS IN ED WITH STANDARD INDICATIONS AND EFFECT OF IT ON CLINICAL DECISION AND COSTS MANAGEMEN Saeedi Morteza ثبت نام اولیه
35 167 ارزیابی تست کمپرشن متاکارپ جهت تشخیص شکستگی متاکارپ Zeinali Nasrabadi Faeze ثبت نام قطعی
36 124 : رابطه يافته هاي سي تي اسکن مغزي با سطح هوشياري و سرنوشت بيماران مبتلا به خونريزي هاي تروماتيک داخل جمجمه Rafiee Soheil ثبت نام اولیه
37 4 REPORTING A MISSED FEMORAL NECK FRACTURE WITH UNUSUAL MANIFESTATION OF LOWER EXTREMITY EDEMA Yekesadat Seyed meysam ثبت نام اولیه
38 11 ACCURACY OF ULTRASOUND EXAM PERFORMED BY EMERGENCY MEDICINE VERSUS RADIOLOGY RESIDENTS IN THE DIAGNOSIS OF ACUTE APPENDICITIS Vahidi Elnaz ثبت نام اولیه
39 10 NEBULIZED BUDESONIDE VS. PLACEBO IN ADULTS WITH ASTHMA ATTACK; A DOUBLE BLIND RANDOMIZED PLACEBO-CONTROLLED CLINICAL TRIAL Vahidi Elnaz ثبت نام اولیه
40 161 عوامل موثر بر انجام تخلیه اضطراری ایمن بخش اورژانس بیمارستان ها در شرایط اضطراری Abbasi Dolatabadi Zahra ثبت نام قطعی
41 59 INVESTIGATING THE EFFECT OF TRAINING WITH THE METHOD OF SIMULATION ON THE KNOWLEDGE AND PERFORMANCE OF NURSING STUDENTS IN THE PRE-HOSPITAL TRIAGE Farhadloo Roohollah ثبت نام اولیه
42 158 اثربخشی اجرای طرح همیار اورژانس در دانشگاه علوم پزشکی مازندران طی سال های 1397-1395 Farnia Hamidreza ثبت نام اولیه
43 159 THE EPIDEMIOLOGICAL STUDY OF RESCUE MISSIONS FOLLOWING DROWNING ACCIDENTS AT THE PRE-HOSPITAL EMERGENCY SYSTEM OF MAZANDARAN PROVINCE WITHIN THE FIRST HALF OF 2018 Sajadi Zeinab ثبت نام اولیه
44 240 ASSESSMENT OF EMERGENCY PREPAREDNESS OF YAZD UNIVERSITY HOSPITALS IN RESPONSE TO ACCIDENTS AND DISASTERS BASED ON WHO STANDARDS Tabatabaeinadoushan Seyyed hossein ثبت نام قطعی
45 110 بررسی علل وراه کارهای پیشگیری از بروز خشونت علیه پرسنل درمانی بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی قم Hashemi Madani Shima Sadat ثبت نام قطعی
46 28 بررسی تاثیر طرح دو کد آمبولانس اعزام کردن اورژانس پیش بیمارستانی در موارد احیای قلبی ریوی برای نخستین بار در کشور بر میزان اضطراب آشکار کارکنان عملیاتی اورژانس اصفهان در نیمسال اول سال 1398 Shahbazi Akbar ثبت نام قطعی
47 67 ASSESSMENT OF KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PERFORMANCE OF EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANS IN DEALING WITH FORENSIC ISSUES IN KASHAN 2017 Tahrekhani Mehran ثبت نام اولیه
48 179 اهمیت یادگیری مهارتهای ارتباطی در کاهش فشار عصبی کارکنان مرکز پیام و سامانه پایش مراقبتهای درمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمان ALIESMAILI MAHDI ثبت نام اولیه
49 68 RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE AND COMMUNICATION SKILLS OF NURSES IN EMERGENCY DEPARTMENTS Abbasi Faeze ثبت نام قطعی
50 47 THE RELATIONSHIP BETWEEN POST-TRAUMATIC STRESS SYMPTOMS AND PROFESSIONAL QUALITY OF LIFE IN PRE-HOSPITAL EMERGENCY STAFF Koohsari Edris ثبت نام قطعی
51 86 EFFECT OF DECISION SKILL TRAINING AND PROBLEM SOLVING ON RESILIENCE OF MEDICAL EMERGENCY PERSONNEL Aalami Hosein ثبت نام اولیه
52 128 بررسی وضعیت توانمندی حرفه ای و ارتباط آن با عوامل جمعیت شناختی در کارکنان فوریت پزشکی اورژانس پیش بیمارستانی استان زنجان در سال 1398 Ahmadi Saeed ثبت نام اولیه
53 236 THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE, GENERAL HEALTH AND COMMUNICATION SKILLS IN EMERGENCY NURSES OF AYATOLLAH TALEGHANI HOSPITAL IN KERMANSHAH Amiri Fatemeh ثبت نام قطعی
54 5 THE EFFECT OF BENSON RELAXATION METHOD ON ANXIETY IN THE EMERGENCY CARE. Asadi Seyed ehsan ثبت نام اولیه
55 93 NATIONAL HOSPITAL PREPAREDNESS PROGRAM TRAINING ,AN EFFECTIVE WAY TO IMPROVE NURSES PREPAREDNESS IN DISASTERS Bakhshi giv Raziyeh ثبت نام قطعی
56 132 بررسی وضعیت هوش فرهنگی کارکنان بخش اورژانس Baratipur Majid ثبت نام اولیه
57 99 تاثیر کارگاه مراقبت های دمایی بر آمادگی تکنسین های فوریت پزشکی در مدیریت هیپوترمی بیماران ترومایی Dinmohammadi Mohammadreza ثبت نام اولیه
58 194 بررسی تأثیر تنش اخلاقی بر فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در بخش اورژانس بیمارستان های شهرستان شاهرود Esmaeili Seyed mahdi ثبت نام اولیه
59 192 بررسی آگاهی کارکنان بخش اورژانس در مورد لزوم گزارش دهی بیماران با سطح هوشیاری پایین به واحد پیوند اعضا دانشگاه Mahdiyoun Seyed ali ثبت نام اولیه
60 52 بررسی سطح آمادگیهای فردی پرستاران بخش اورژانس در مواجهه با بلایا Nimehzad Shahba ثبت نام اولیه
61 157 عملکرد مرکز هدایت عملیات بحران مازندران درحادثه ویژه آتش سوزی در معدن زغال سنگ منطقه کارسنگ سوادکوه در تاریخ 31 فرورددین98 Talebi Hassan ثبت نام اولیه
62 129 STRATEGIES TO MODIFY ANXIETY IN EMERGENCY NURSES: A REVIEW STUDY Daliri Zahra ثبت نام قطعی
63 37 THE IMPORTANCE OF TIME MANAGEMENT IN TRAUMA PATIENTS AT PREHOSPITAL EMERGENCY CARE Garaje alamdari Nima ثبت نام قطعی
64 218 بررسی عوامل موثربرفرسودگی شغلی پرستاران اورژانس: مروری سیستماتیک Ghorbani Zahra ثبت نام اولیه
65 40 بررسی تاثیر استفاده از دستگاه تله مدیسین در اورژانس پیش بیمارستانی از دیدگاه پرسنل عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی شهر اصفهان در نیمسال اول سال 1398 Shahbazi Akbar ثبت نام قطعی
66 133 کاربردهای پزشکی از راه دور در اورژانس پیش بیمارستانی و تاثیرات آن : مروری FalahatiMarvast Fatemeh ثبت نام قطعی
67 46 AN EXTREME NEUROLOGIC PRESENTATION OF LEAD INTOXICATION Bahreini Maryam ثبت نام اولیه
68 114 CLINICAL STUDY OF SCORPION STING WITH EMPHASIS ON HESITATING SEROTHERAPY Karimi Mohammad ثبت نام اولیه
69 122 بررسی میزان آگاهی شهروندان شهرستان اصفهان از علائم و نشانه ها و روش های پیشگیری از مسمومیت با گاز مونواکسیدکربن Samsamshariat Shiva ثبت نام قطعی
70 66 STUDY OF THE PREVALENCE OF ACUTE AND CHRONIC POISONING WITH WARFARIN AT SINA HOSPITAL OF TABRIZ BETWEEN 2013 AND 2017 Ostadi Ali ثبت نام اولیه
71 65 A SURVEY ON DIFFERENT METHODS OF RICE TABLET RELATED POISONING CONTROL AT SINA HOSPITAL OF TABRIZ BETWEEN 2013 AND 2017 Ostadi Ali ثبت نام اولیه
72 15 AN INVESTIGATION OF SUICIDE RATE AND SEVERITY OF POISONING USING SAD PERSONS SCALE AND ITS RELATIONSHIP WITH MONTH OF BIRTH Zoofaghari Shafeajafar ثبت نام قطعی
73 62 COMPARISON OF LECTURE-BASED AND CD-BASED CONTROL NUCLEAR POLLUTION TRAINING FOR MEDICAL INTERNS Khoshnezhad ebrahimi Hamidreza ثبت نام اولیه
74 43 بررسی الگوی خونریزی و تروما در زنان باردار در مراجعین به اورژانس عدالتیان مشهد، ایران در سال 2016 Nazari Elham ثبت نام اولیه
75 25 بررسی تعیین موانع انجام پژوهش در حوزه اورژانس پیش بیمارستانی از دیدگاه پرسنل عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی شهر اصفهان در نیمه اول سال 1398 Shahbazi Akbar ثبت نام قطعی
76 44 بررسی الگوی جراحت در مراجعین به اورژانس عدالتیان مشهد، ایران در سال 2016 Nazari Elham ثبت نام اولیه
77 83 بررسی عوامل امتناع از شرکت در پژوهش های کارآزمایی بالینی در بیماران بخش‌ اورژانس: مقاله مروری Tavakolizadeh Noghabi Mitra ثبت نام اولیه
78 106 AMBULANCE-TO-EMERGENCY DEPARTMENT HANDOVER: AN INTERPRETIVE PHENOMENOLOGICAL ANALYSIS Bahrami Elaheh ثبت نام قطعی
79 16 COMPARISON OF THE EFFECTIVENESS OF INTRAVENOUS PROMETHAZINE AND INTRAVENOUS DIAZEPAM IN THE TREATMENT OF BENIGN PAROXYSMAL POSITIONAL VERTIGO IN THE EMERGENCY DEPARTMENT Massaeli Maryam ثبت نام اولیه
80 235 EXAMINING RESPONSE TIME TO EMERGENCY CASES AND CAUSES OF DELAY IN MISSIONS OF 115 PREHOSPITAL EMERGENCY CENTER IN KHORRAMABAD Moradi Behzad ثبت نام اولیه
81 146 EVALUATION OF RESPONSE TO TREATMENT AND COMPARISON OF NORMAL SALINE AND HYPERTONIC SALINE NEBULIZER IN BRONCHIOLITIS. Rezai Mahdi ثبت نام اولیه
82 231 EVALUATION OF HOSPITAL SERVICES QUALITY FROM THE PERSPECTIVE OF HOSPITALIZED PATIENTS IN JAHROM UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES IN 2019 AhmadiKoupaei SayyedReza ثبت نام قطعی
83 209 COMPARING THE COMPLIANCE OF BRAIN CT SCAN INTERPRETATIONS OF EMERGENCY MEDICINE PHYSICIANS WITH RADIOLOGISTS REPORTS Foroughian Mahdi ثبت نام اولیه
84 55 DEVELOPMENT A CHECKLIST FOR CARDIOPULMONARY RESUSCITATION (CPR) QUALITY CONTROL IN EMERGENCY DEPARTMENT; A QUALITATIVE STUDY Karimialavijeh Ehsan ثبت نام اولیه
85 17 EffECTIVENESS OF INTRAVENOUS KETOROLAC VERSUS INTRAVENOUS MORPHINE SULFATE ON PAIN CONTROL IN PATIENTS WITH ACUTE RENAL COLIC: A PHASE 3 RANDOMIZED CLINICAL TRIAL Massaeli Maryam ثبت نام اولیه
86 81 THE ROLE OF ULTRASONOGRAPHY IN PATIENTS REFERRING TO THE EMERGENCY DEPARTMENT WITH ACUTE ABDOMINAL PAIN Rajabpour Sanati Ali ثبت نام اولیه
87 232 عملکرد کد سما دانشگاه علوم پزشکی مازندران در 6 ماهه اول سال 96 و 97 Talebi Hassan ثبت نام اولیه
88 188 SENSITIVITY OF PREHOSPITAL IDENTIFICATION OF STROKE IN SHIRAZ EMS IN 2018 Yaghoobi Zahra ثبت نام قطعی
89 121 SCAPULOTHORACIC DISSOCIATION : A CASE REPORT Nikfam Sepideh ثبت نام قطعی
ورود اعضا
اخبار
گالری
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
برگزارکنندگان و همکاران


امروز 159
ماه جاری 1705
کل مراجعات 84709