صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما     English
لیست مقالات Abstracts List

« Received Abstracts »
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z All

Click on the column title, for viewing sorted list on abstract title , presenting author or scientific chapter
.برای مشاهده ليست مرتب شده بر اساس عنوان، ارائه كننده يا سرفصل علمی، روی عنوان هر ستون كليك نماييد

RowTitlePresenting AuthorScientific ChapterAffiliation
1 EVALUATION OF RESPONSE TO TREATMENT AND COMPARISON OF NORMAL SALINE AND HYPERTONIC SALINE NEBULIZER IN BRONCHIOLITIS. Rezai Mahdi فرايندهاي بخش اورژانس
2 LONG-TERM RESULTS OF NON-SURGICAL MANAGEMENT FOR CLAVICULAR MIDDLE THIRD FRACTURES Rezai Mahdi فرايندهاي بخش اورژانس
3 MANAGEMENT OF VIOLENCE AND AGGRESSION IN EMERGENCY ENVIRONMENT; A NARRATIVE REVIEW OF 200 RELATED ARTICLES Rajabpour Sanati Ali فرايندهاي بخش اورژانس
4 THE ROLE OF ULTRASONOGRAPHY IN PATIENTS REFERRING TO THE EMERGENCY DEPARTMENT WITH ACUTE ABDOMINAL PAIN Rajabpour Sanati Ali فرايندهاي بخش اورژانس
5 DETERMINE THE LEARNING CURVE OF THE LOWER EXTREMITY DEEP VEIN ULTRASONOGRAPHY AMONG EMERGENCY MEDICINE RESIDENTS Rezai Mahdi تکنولوژي هاي نوين در اورژانس -
6 THE EFFECT OF VIRTUAL REALITY ON PAIN RELIEF, DURING PROCEDURE IN EMERGENCY DEPARTMENT Rezai Mahdi تکنولوژي هاي نوين در اورژانس
7 COMPARISON OF PROCEDURAL SEDATION AND ANALGESIA (PSA) AND ULTRASOUND GUIDED SUPRASCAPULAR NERVE BLOCKING IN SHOULDER REDUCTION Rezai Mahdi تکنولوژي هاي نوين در اورژانس
8 CAN EMERGENCY MEDICINE RESIDENTS DIAGNOSE NEUROGENIC STUNNED MYOCARDIUM IN THE EMERGENCY DEPARTMENT BY FOCUSED ASSESSMENT DIAGNOSTIC ECHOCARDIOGRAPHY? Rasooli Fatemeh گروه هاي آسيب پذير در بخش اورژانس -
9 : رابطه يافته هاي سي تي اسکن مغزي با سطح هوشياري و سرنوشت بيماران مبتلا به خونريزي هاي تروماتيک داخل جمجمه Rafiee Soheil مديريت تشخيص و درمان بيماري ها و سکته هاي قلبي -
10 غربالگری وضعیت افراد مصدوم مراجعه کننده به مرکز اورژانس بیمارستانهای استان گلستان Rafiee Soheil مديريت تشخيص و درمان بيماري ها و سکته هاي قلبي -
11 بررسی اپیدمیولوژیک مصدومین حوادث ترافیکی مراجعه کننده به بیمارستانهای استان گلستان Rafiee Soheil مديريت تشخيص و درمان بيماري ها و سکته هاي قلبي


ورود اعضا
اخبار
گالری
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
برگزارکنندگان و همکاران


امروز 64
ماه جاری 5335
کل مراجعات 13964