صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما     English
لیست مقالات Abstracts List

« Received Abstracts »
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z All

Click on the column title, for viewing sorted list on abstract title , presenting author or scientific chapter
.برای مشاهده ليست مرتب شده بر اساس عنوان، ارائه كننده يا سرفصل علمی، روی عنوان هر ستون كليك نماييد

RowTitlePresenting AuthorScientific ChapterAffiliation
1 STUDY OF THE PREVALENCE OF ACUTE AND CHRONIC POISONING WITH WARFARIN AT SINA HOSPITAL OF TABRIZ BETWEEN 2013 AND 2017 Ostadi Ali توکسيکولوژي
2 A SURVEY ON DIFFERENT METHODS OF RICE TABLET RELATED POISONING CONTROL AT SINA HOSPITAL OF TABRIZ BETWEEN 2013 AND 2017 Ostadi Ali توکسيکولوژي -
3 PREVALENCE OF ELDER ABUSE AND NEGLECT IN THE IRANIAN ELDERLY POPULATION Oveissi Samaneh گروه هاي آسيب پذير در بخش اورژانس -


ورود اعضا
اخبار
گالری
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
برگزارکنندگان و همکاران


امروز 118
ماه جاری 2723
کل مراجعات 54503