صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما     English
لیست مقالات Abstracts List

« Received Abstracts »
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z All

Click on the column title, for viewing sorted list on abstract title , presenting author or scientific chapter
.برای مشاهده ليست مرتب شده بر اساس عنوان، ارائه كننده يا سرفصل علمی، روی عنوان هر ستون كليك نماييد

RowTitlePresenting AuthorScientific ChapterAffiliation
1 DIFFICULT INTRAVENOUS ACCESS IN THE PREHOSPITAL SETTING: A SURVEY OF EMERGENCY MEDICAL SERVICES TECHNICIANS. Karimialavijeh Ehsan پرستاري اورژانس
2 ASSESSMENT OF A NEW NANOSENSOR FOR PARACETAMOL SCREENING IN EMERGENCY DEPARTMENT Karimi Mohammad توکسيکولوژي
3 CLINICAL STUDY OF SCORPION STING WITH EMPHASIS ON HESITATING SEROTHERAPY Karimi Mohammad توکسيکولوژي -
4 COMPARISON OF LECTURE-BASED AND CD-BASED CONTROL NUCLEAR POLLUTION TRAINING FOR MEDICAL INTERNS Khoshnezhad ebrahimi Hamidreza روش تحقيق در اورژانس
5 بررسی اثربخشی داروهای مختلف در درمان برونشیولیت اطفال در اورژانس Khoshnezhad ebrahimi Hamidreza روش تحقيق در اورژانس -
6 DEVELOPMENT A CHECKLIST FOR CARDIOPULMONARY RESUSCITATION (CPR) QUALITY CONTROL IN EMERGENCY DEPARTMENT; A QUALITATIVE STUDY Karimialavijeh Ehsan فرايندهاي بخش اورژانس
7 ULTRASONOGRAPHY VERSUS CHEST X-RAY TO CONFIRM PROPER PLACEMENT OF CENTRAL VENUS CATHETER Khorshidi Kiandokht مديريت درمان بيماران نيازمند به مراقبت هاي ويژه -
8 AN UNUSUAL PROGRESSION AND SUDDEN DEATH DUE TO INTRACEREBRAL HEMORRHAGE AND CARDIAC ARREST IN AN ACUTE MYELOID LEUKEMIA PATIENT: A CASE REPORT Karimian Hoda مديريت درمان بيماران نيازمند به مراقبت هاي ويژه -
9 DETERMINING THE HEMOSTATIC EFFICIENCY OF POLYMER NANOCOMPOSITE WOUND DRESSING WITH STANDARD WOUND DRESSING IN WOUNDS WITH ACTIVE BLEEDING IN RAT MODEL Karimi Mohammad مديريت زخم
10 IS CAPNOGRAPHY NECESSARY DURING PROCEDURAL SEDATION WITH INTRAMUSCULAR KETAMINE IN PEDIATRIC PATIENTS? Karimialavijeh Ehsan تکنولوژي هاي نوين در اورژانس
11 COMPARISON OF EFFICACY OF ORAL MIDAZOLAM AND KETAMINE SEDATION IN CHILDREN AGED 1 TO 7 YEARS OLD REFERRED TO THE EMERGENCY DEPARTMENT OF KHATAM-AL-ANBIA HOSPITAL IN ZAHEDAN (2018-2019) Keykha Mahjoubeh گروه هاي آسيب پذير در بخش اورژانس -
12 مدیریت در اورژانس پیش بیمارستانی با رویکرد تریاژ در حوادث پر تلفات Khani Jafar مديريت حوادث با تلفات انبوه
13 بررسی میزان خشونت علیه تکنسین های اورژانس پیش بیمارستانی ایرانشهر Karimi Zahra مديريت خشونت در اورژانس -
14 استراتژی های پرستاران برای مدیریت خشونت در اورژانس پیش بیمارستانی Khani Jafar مديريت خشونت در اورژانس
15 THE RELATIONSHIP BETWEEN POST-TRAUMATIC STRESS SYMPTOMS AND PROFESSIONAL QUALITY OF LIFE IN PRE-HOSPITAL EMERGENCY STAFF Koohsari Edris مهارت هاي ارتباطي


ورود اعضا
اخبار
گالری
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
برگزارکنندگان و همکاران


امروز 125
ماه جاری 2730
کل مراجعات 54510