صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما     English
لیست مقالات Abstracts List

« Received Abstracts »
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z All

Click on the column title, for viewing sorted list on abstract title , presenting author or scientific chapter
.برای مشاهده ليست مرتب شده بر اساس عنوان، ارائه كننده يا سرفصل علمی، روی عنوان هر ستون كليك نماييد

RowTitlePresenting AuthorScientific ChapterAffiliation
1 تبیین نیاز به برنامه عملیاتی پاسخگو به حوادث شیمیایی جهت مراکز مدیریت حوادث و فوریتها ی پزشکی کشور ALIESMAILI MAHDI بيوسکيوريتي
2 EFFECT OF PROBLEM-SOLVING TRAINING ON OCCUPATIONAL STRESS OF MEDICAL EMERGENCY PERSONNEL Aalami Hosein پرستاري اورژانس -
3 EFFECT OF DECISION SKILL TRAINING AND PROBLEM SOLVING ON RESILIENCE OF MEDICAL EMERGENCY PERSONNEL Aalami Hosein پرستاري اورژانس -
4 بررسی ارتباط نیاز گفتگو با پزشک و پرستار با میزان اضطراب خانواده‌ی بیماران بستری در بخش‌های اورژانس Adineh Manbar Samira پرستاري اورژانس
5 بررسی وضعیت توانمندی حرفه ای و ارتباط آن با عوامل جمعیت شناختی در کارکنان فوریت پزشکی اورژانس پیش بیمارستانی استان زنجان در سال 1398 Ahmadi Saeed پرستاري اورژانس
6 THE EFFECT OF BENSON RELAXATION METHOD ON ANXIETY IN THE EMERGENCY CARE. Asadi Seyed ehsan پرستاري اورژانس
7 ASSESSING KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PERFORMANCE OF NURSES REGARDING PAIN MANAGEMENT IN PATIENT IN EMERGENCY DEPARTMENT Abbasi Faeze پرستاري اورژانس -
8 ارزیابی نحوه برخورد پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی با بیماران دارای فشار خون بالا Abbasi Faeze پرستاري اورژانس -
9 خطرات پرستاری در بخش اورژانس: یک مطالعه مروری یکپارچه Alizadeh Samaneh پرستاري اورژانس
10 CHALLENGES OF NURSING PAIN MANAGEMENT IN THE EMERGENCY DEPARTMENT: AN INTEGRATIVE REVIEW Alizadeh Samaneh پرستاري اورژانس -
11 NEW TERMINATION-OF-RESUSCITATION MODELS AND PROGNOSTICATION IN OUT-OF-HOSPITAL CARDIAC ARREST USING ELECTROCARDIOGRAM RHYTHMS DOCUMENTED IN THE FIELD AND THE EMERGENCY DEPARTMENT. Asadi Seyed ehsan فرايندهاي بخش اورژانس
12 THE IMPACT OF EMERGENCY MEDICINE RESIDENT SPECIALISTS ON THE TIME OF DELIVERY OF SERVICES IN EMERGENCY Abbasi Faeze فرايندهاي بخش اورژانس
13 طراحی الگوی پیشنهادی مدیریت سیستم تروما برای کشور ایران Abbasi Faeze مديريت درمان بيماران نيازمند به مراقبت هاي ويژه
14 PHLEGMASIA CERULEAN DOLENS: CASE REPORT Abootalebi Alireza مديريت درمان بيماري هاي عروقي و سکته هاي مغزي
15 بررسی چالش های اخلاقی در فرآیند تریاژ تلفنی در اورژانس پیش بیمارستانی یزد در سال 1398 AFZALI FATEMEH الزامات و مفاد اخلاق پزشکي
16 برسی میزان کاربردی بودن مستند سازی سامانه پایش داده های مراقبتهای درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از منظر قانونی 1397_1398 ALIESMAILI MAHDI الزامات و مفاد اخلاق پزشکي
17 بررسی رابطه بین ارزش های اخلاقی با عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه Azadi Akbar الزامات و مفاد اخلاق پزشکي
18 استراتژی سازمان اورژانس یزد برای مقابله با تهدیدات سی بی آر ان ای در حوزه پدافندغیرعامل با رویکرد پیشگیرانه AFZALI FATEMEH امنيت زيستي، آلودگي زدايي، ترياژ و درمان مصدومين جنگ هاي نوين -
19 AN ASSESSMENT OF MENTAL HEALTH OF OPERATIONAL STAFF OF EMERGENCY CENTER 115 KERMANSHAH CITY Abdi Keykavoos گروه هاي آسيب پذير در بخش اورژانس -
20 THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LACK OF AN ADEQUATE LEVEL OF SEDATION AFTER INJECTION OF KETAMINE AND THE DIAGNOSIS OF ADHD ACCORDING TO THE DSM- 5 CRITERIA INCHILDREN THAT RECEIVED PSA IN IMAM KHOMIENI HOSPITAL DURING THE YEAR 2016-2018 Aarabi Sepideh گروه هاي آسيب پذير در بخش اورژانس
21 عوامل موثر بر انجام تخلیه اضطراری ایمن بخش اورژانس بیمارستان ها در شرایط اضطراری Abbasi Dolatabadi Zahra مديريت حوادث با تلفات انبوه
22 بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی به پرسنل بخش اورژانس در رخداد خشونت های کلامی و فیزیکی Abbasi Faeze مديريت خشونت در اورژانس -
23 THE EFFECT OF IN-PERSON TRAINING ON COMMUNICATION SKILLS OF NURSES WORKING IN EMERGENCY DEPARTMENT Aarabsorkhi Mishabi Mohammad مهارت هاي ارتباطي
24 اهمیت یادگیری مهارتهای ارتباطی در کاهش فشار عصبی کارکنان مرکز پیام و سامانه پایش مراقبتهای درمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمان ALIESMAILI MAHDI مهارت هاي ارتباطي
25 RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE AND COMMUNICATION SKILLS OF NURSES IN EMERGENCY DEPARTMENTS Abbasi Faeze مهارت هاي ارتباطي -


ورود اعضا
اخبار
گالری
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
برگزارکنندگان و همکاران


امروز 76
ماه جاری 5347
کل مراجعات 13976