صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما     English
لیست مقالات Abstracts List

« Received Abstracts »
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z All

Click on the column title, for viewing sorted list on abstract title , presenting author or scientific chapter
.برای مشاهده ليست مرتب شده بر اساس عنوان، ارائه كننده يا سرفصل علمی، روی عنوان هر ستون كليك نماييد

RowTitlePresenting AuthorScientific ChapterAffiliation
1 QUALITY OF HOLISTIC NURSING CARE FROM ISFAHAN CRITICAL CARE NURSES VIEW POINTS, IRAN Alijanpour Shayan مديريت درمان بيماران نيازمند به مراقبت هاي ويژه
2 شیوع هیپوترمی تصادفی و عوامل خطر مرتبط با آن در بیماران ترومایی بستری در بخش پیش بیمارستانی Dinmohammadi Mohammadreza مديريت درمان بيماران نيازمند به مراقبت هاي ويژه
3 شیوع هیپوترمی تصادفی و عوامل خطر مرتبط با آن در بیماران ترومایی بستری در بخش اورژانس Dinmohammadi Mohammadreza مديريت درمان بيماران نيازمند به مراقبت هاي ويژه
4 شیوع هیپوترمی تصادفی و عوامل خطر مرتبط با آن در بیماران ترومایی بستری در بخش اتاق عمل Dinmohammadi Mohammadreza مديريت درمان بيماران نيازمند به مراقبت هاي ويژه
5 A CASE REPORT OF GIANT CONGENITAL DIAPHRAGMATIC HERNIA IN A 26 YEARS OLD MAN Fadaei dashti Maryam مديريت درمان بيماران نيازمند به مراقبت هاي ويژه -
6 AORTIC ANEURYSM PRESENTING WITH DYSPHAGIA Fadaei dashti Maryam مديريت درمان بيماران نيازمند به مراقبت هاي ويژه -
7 A CASE OF ABDOMINAL ACTINOMYCOSIS Fadaei dashti Maryam مديريت درمان بيماران نيازمند به مراقبت هاي ويژه -
8 MENTAL HEALTH MEASUREMENT OF QOM CITY ELDERLIES AND ITS RELATION TO SOCIOECONOMIC FACTORS Farhadloo Roohollah مديريت درمان بيماران نيازمند به مراقبت هاي ويژه -
9 ULTRASONOGRAPHY VERSUS CHEST X-RAY TO CONFIRM PROPER PLACEMENT OF CENTRAL VENUS CATHETER Khorshidi Kiandokht مديريت درمان بيماران نيازمند به مراقبت هاي ويژه -
10 EVALUATION OF SERUM LACTATE IN PROGNOSIS OF PATIENTS WITH VEHICLE INDUCED MULTIPLE TRAUMA Laali Abolghasem مديريت درمان بيماران نيازمند به مراقبت هاي ويژه
11 EVALUATION OF MONTELUKAST EFFICACY IN IMPROVEMENT OF CLINICAL SETTING, FEV1 AND PEFR OF ADULT ACUTE PHASE MILD-MODERATE ASTHMA ATTACK: A RANDOMIZED CONTROLLED CLINICAL TRIAL. Motamed Hassan مديريت درمان بيماران نيازمند به مراقبت هاي ويژه
12 CAPTOPRIL OR MIDAZOLAM? WHICH IS BETTER IN HYPERTENSIVE CRISIS? A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL Noyani Amir مديريت درمان بيماران نيازمند به مراقبت هاي ويژه
13 REVIEW OF THE LATEST CHANGES IN THE CPR GUIDELINES OF THE AMERICAN HEART ASSOCIATION 2018 Sehat Majid مديريت درمان بيماران نيازمند به مراقبت هاي ويژه
14 CCU ADMISSION GUIDELINES Sehat Majid مديريت درمان بيماران نيازمند به مراقبت هاي ويژه
15 THE EFFECT OF RELIGIOUS BELIEFS ON CHEST PAIN IN CARDIAC PATIENTS Veiskaramian Atefe مديريت درمان بيماران نيازمند به مراقبت هاي ويژه
16 THE EFFECT OF SELF-CARE PROGRAM ON REDUCING STRESS IN PATIENTS WITH HEART FAILURE Veiskaramian Atefe مديريت درمان بيماران نيازمند به مراقبت هاي ويژه
17 طراحی الگوی پیشنهادی مدیریت سیستم تروما برای کشور ایران Abbasi Faeze مديريت درمان بيماران نيازمند به مراقبت هاي ويژه
18 بررسی عملکرد تیم احیای قلبی – ریوی بخش اورژانس کودکان و نوزادان بیمارستان امیرالمومنین (ع) گناوه Farvardin Marjan مديريت درمان بيماران نيازمند به مراقبت هاي ويژه
19 پنوموسفال شدید پس از عمل جراحی آندوسکوپیک پولیپکتومی سینوس ماگزیلاری از طریق بینی Foroughian Mahdi مديريت درمان بيماران نيازمند به مراقبت هاي ويژه -
20 مقایسه اثر پرومتازین و اوندانسترون عضلانی در درمان سرگیجه محیطی بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس Jafari Nodoushan Mohammad Ali مديريت درمان بيماران نيازمند به مراقبت هاي ويژه -
21 AN UNUSUAL PROGRESSION AND SUDDEN DEATH DUE TO INTRACEREBRAL HEMORRHAGE AND CARDIAC ARREST IN AN ACUTE MYELOID LEUKEMIA PATIENT: A CASE REPORT Karimian Hoda مديريت درمان بيماران نيازمند به مراقبت هاي ويژه -
22 تاثیر سن، جنس و ارتقای دستیارن طب اورژانس در برقراری راه هوایی Naeimi Malak Sadat مديريت درمان بيماران نيازمند به مراقبت هاي ويژه
23 THE FIRST SEIZURE CAUSED BY RUPTURED DERMOID CYST A CASE REPORT Vafadar moradi Elnaz مديريت درمان بيماران نيازمند به مراقبت هاي ويژه
24 COMPARISON OF THE SUCCESS RATE OF POSTERIOR TIBIAL NERVE BLOCK IN THE ANKLEWITH AND WITHOUT ULTRASOUND GUIDANCE FOR PAIN MANAGEMENT IN EMERGENCY DEPARTMENTS AhmadiKoupaei SayyedReza مديريت زخم
25 DETERMINING THE HEMOSTATIC EFFICIENCY OF POLYMER NANOCOMPOSITE WOUND DRESSING WITH STANDARD WOUND DRESSING IN WOUNDS WITH ACTIVE BLEEDING IN RAT MODEL Karimi Mohammad مديريت زخم
26 بررسی چالش های اخلاقی در فرآیند تریاژ تلفنی در اورژانس پیش بیمارستانی یزد در سال 1398 AFZALI FATEMEH الزامات و مفاد اخلاق پزشکي
27 برسی میزان کاربردی بودن مستند سازی سامانه پایش داده های مراقبتهای درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از منظر قانونی 1397_1398 ALIESMAILI MAHDI الزامات و مفاد اخلاق پزشکي
28 تعیین ارتباط رعایت حریم خصوصی با رضايت مندی بیماران بستری در بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی قم Foroghi ghomi Seyed yaser الزامات و مفاد اخلاق پزشکي
29 DISASTER TRIAGE AND UNDERLYING PRINCIPLES FOR PATIENT PRIORITIZATION: A QUALITATIVE STUDY Ghanbari Vahid الزامات و مفاد اخلاق پزشکي
30 WHAT HUMAN CONCEPTS WE LEARN FROM EMERGENCY MEDICINE PRACTICE Massaeli Maryam الزامات و مفاد اخلاق پزشکي
31 چالش های اخلاقی، حقوقی و فقهی دستور عدم احیای قلبی ریوی Moghaddam Sara الزامات و مفاد اخلاق پزشکي
32 بررسی رابطه بین ارزش های اخلاقی با عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه Azadi Akbar الزامات و مفاد اخلاق پزشکي
33 بررسی رابطه قدردانی مدیر برعملکرد، خلاقیت و رضایت شغلی کارکنان Mozafari Gelareh الزامات و مفاد اخلاق پزشکي
34 استراتژی سازمان اورژانس یزد برای مقابله با تهدیدات سی بی آر ان ای در حوزه پدافندغیرعامل با رویکرد پیشگیرانه AFZALI FATEMEH امنيت زيستي، آلودگي زدايي، ترياژ و درمان مصدومين جنگ هاي نوين -
35 عوامل تعیین کننده آمادگی بیمارستانها در حوادث شیمیایی: یک مطالعه مروری سیستماتیک Ameri Neda امنيت زيستي، آلودگي زدايي، ترياژ و درمان مصدومين جنگ هاي نوين
36 بررسی میزان آمادگی کارکنان مرکز فرماندهی سازمان اورژانس اصفهان در مواجهه با حوادث بیولوژیک در چهار شهر منتخب استان اصفهان در نیمه دوم سال 1397 Shahbazi Akbar امنيت زيستي، آلودگي زدايي، ترياژ و درمان مصدومين جنگ هاي نوين -
37 گزارش یک مورد انتقال بیمارنمای آلوده به انفلوانزای فوق حاد پرندگان برای نخستین بار در کشور با اورژانس هوایی اصفهان Shahbazi Akbar امنيت زيستي، آلودگي زدايي، ترياژ و درمان مصدومين جنگ هاي نوين -
38 بررسی تاثیر حوادث بیولوژیک بر میزان اضطراب شغلی کارکنان عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی شهر اصفهان در نیمسال دوم سال 1397 Shahbazi Akbar امنيت زيستي، آلودگي زدايي، ترياژ و درمان مصدومين جنگ هاي نوين -
39 KNOWLEDGE AND PRACTICE OF EMERGENCY MEDICINE RESIDENTS OF YAZD UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES ABOUT CBRNE EVENTS Tabatabaeinadoushan Seyyed hossein امنيت زيستي، آلودگي زدايي، ترياژ و درمان مصدومين جنگ هاي نوين
40 EMERGENCY MEASURES IN RADIATION EVENTS Amirahmadi Ali امنيت زيستي، آلودگي زدايي، ترياژ و درمان مصدومين جنگ هاي نوين
41 THE EFFECT OF LYCOPENE ON SKELETAL MUSCLE ATROPHY IN PERIPHERAL NERVE INJURY Naeimi Malak Sadat امنيت زيستي، آلودگي زدايي، ترياژ و درمان مصدومين جنگ هاي نوين -
42 DIAGNOSTIC ACCURACY OF ULTRASONOGRAPHY IN DIAGNOSIS OF METATARSAL BONES FRACTURE; A CROSS SECTIONAL STUDY Foroughian Mahdi تکنولوژي هاي نوين در اورژانس
43 DIAGNOSTIC ACCURACY OF SERUM BIOMARKERS S100A8/A9 AND ALVARADO SCORE IN THE DIAGNOSIS OF APPENDICITIS Motamed Hassan تکنولوژي هاي نوين در اورژانس
44 DETERMINE THE LEARNING CURVE OF THE LOWER EXTREMITY DEEP VEIN ULTRASONOGRAPHY AMONG EMERGENCY MEDICINE RESIDENTS Rezai Mahdi تکنولوژي هاي نوين در اورژانس -
45 COMPARISON OF PROCEDURAL SEDATION AND ANALGESIA (PSA) AND ULTRASOUND GUIDED SUPRASCAPULAR NERVE BLOCKING IN SHOULDER REDUCTION Rezai Mahdi تکنولوژي هاي نوين در اورژانس
46 THE EFFECT OF VIRTUAL REALITY ON PAIN RELIEF, DURING PROCEDURE IN EMERGENCY DEPARTMENT Rezai Mahdi تکنولوژي هاي نوين در اورژانس
47 مقایسه تأثیر روش های آموزش شبیه سازی مبتنی بر مانکن با روش کارگاهی بر دانش، نگرش و عملکرد دانشجویان رشته پرستاری در ارتباط با احیاء قلبی ریوی Sadeghi Mahdi تکنولوژي هاي نوين در اورژانس
48 اختراع کیف خود امدادی و دگر امدادی با قابلیت تبدیل شدن به دستگاه فشارسنج، آتل بادی، پد کنترل خونریزی ، کولار گردنی Shahbazi Akbar تکنولوژي هاي نوين در اورژانس -
49 PREDICTING OUTCOME 3 MONTHS AFTER TRAUMATIC BRAIN INJURY IN PATIENTS ADMITTED TO EMERGENCY DEPARTMENT Bolvardi Ehsan تکنولوژي هاي نوين در اورژانس
50 IS CAPNOGRAPHY NECESSARY DURING PROCEDURAL SEDATION WITH INTRAMUSCULAR KETAMINE IN PEDIATRIC PATIENTS? Karimialavijeh Ehsan تکنولوژي هاي نوين در اورژانس
51 نقش سيستم هاي اطلاعاتي و انفورماتيك پرستاري در پرستاري اورژانس Nami Mohammad Reza تکنولوژي هاي نوين در اورژانس
52 مطالعه مقایسه آتل بای مالئولارکوتاه ، بانداژ جونز و آتل خلفی کوتاه در درمان پیچ خوردگی مچ پا Azimi Soheila طب تسکيني -
53 COMPARISON OF KETAMINE, PROPOFOL/FENTANYL, AND PROPOFOL/KETAMINE FOR REDUCTION OF SHOULDER DISLOCATION BASED ON BISPECTRAL INDEX SYSTEM IN EMERGENCY DEPARTMENT: A RANDOMIZED, THREE GROUPS, DOUBLE BLIND CLINICAL TRIAL. Massaeli Maryam طب تسکيني
54 آموزش حرفه ای روش های غیر دارویی تسکین درد در بخش اورژانس؛ فرصت یا ضرورت؟ Moghaddam Sara طب تسکيني
55 METOCLOPRAMIDE AND MAGNESIUM SULPHATE VERSUS METOCLOPRAMIDE ALONE IN MANAGING ACUTE MIGRAINE; A RANDOMIZED CLINICAL TRIAL Motamed Hassan طب تسکيني
56 THE ANALGESIC EFFECT OF INTRANASAL KETAMINE AND IV MORPHINE IN PATIENTS WITH FLANK PAIN (RENAL COLIC) IN THE EMERGENCY DEPARTMENT: A CLINICAL TRIAL STUDY Pakniyat Abdolghader طب تسکيني -
57 مقایسه اثرات درمانی و پیامد درمان با مورفین در مقایسه با متادون همراه با دیازپام وهالوپریدول در بیماران با درد مزمن و شدید مبتلا به سرطان مراجعه کننده به اورژانس Parouhan Mohammad طب تسکيني -
58 EFFECT OF KETAMINE AS AN ADJUNCT TO OPIOID FOR PAIN CONTROL IN TRAUMATIC PATIENTS Hejripor Rafsanjani Seyed Zia طب تسکيني -
59 THE COMPARISON BETWEEN INTRAVENOUS PARACETAMOL (APOTEL) AND KETOROLAC IN RELIEFING THE TENSION HEADACHE OF PATIENTS WHO ARE VISITING IN EMERGENCY DEPARTMENTS OF SHIRAZ NAMAZEE HOSPITAL SINCE 2017 Mehrvarz Sara طب تسکيني
60 AN ASSESSMENT OF MENTAL HEALTH OF OPERATIONAL STAFF OF EMERGENCY CENTER 115 KERMANSHAH CITY Abdi Keykavoos گروه هاي آسيب پذير در بخش اورژانس -
61 THE EFFECTIVENESS OF GROUP SPIRITUAL THERAPY ON REDUCING THE SYMPTOMS OF ANXIETY AND ACADEMIC FAILURE IN CHILDREN WITH POST TRAUMATIC STRESS DISORDER DUE TO EMERGENCY ACCIDENT Amiri Fatemeh گروه هاي آسيب پذير در بخش اورژانس -
62 A FEMALE WITH ACUTE BILATERAL LOWER LIMBS PLEGIA, LOW BACK PAIN AND DISCOORDINATED NEUROLOGICAL EXAMINATIONS Habibzadeh Seyed reza گروه هاي آسيب پذير در بخش اورژانس -
63 A CASE REPORT OF AN UNEXPECTED TRAUMATIC BRAIN INJURY FOLLOWING SEVERE CHILD ABUSE Habibzadeh Seyed reza گروه هاي آسيب پذير در بخش اورژانس -
64 بررسی عملکرد اورژانس115 مازتدران در سال 1396 در خصوص ماموریت های مرتبط با مادران باردار Hosseini kochaksaraei Seyedeh leila گروه هاي آسيب پذير در بخش اورژانس
65 COMPARISON OF EFFICACY OF ORAL MIDAZOLAM AND KETAMINE SEDATION IN CHILDREN AGED 1 TO 7 YEARS OLD REFERRED TO THE EMERGENCY DEPARTMENT OF KHATAM-AL-ANBIA HOSPITAL IN ZAHEDAN (2018-2019) Keykha Mahjoubeh گروه هاي آسيب پذير در بخش اورژانس -
66 بررسي توزيع فراواني و شدت اختلال استرس پس از سانحه و همراهي آن با ﻣﺆﻟفه هاي جمعيت شناختي و شغلي در پرسنل فوريت هاي پزشكي شهرستان جهرم Moghaddam Sara گروه هاي آسيب پذير در بخش اورژانس
67 A 24-YEAR-OLD WOMAN FIRST DIAGNOSED AS A SICKLE CELL ANEMIA DURING HER SECOND PREGNANCY Mojallal najjar Fatemeh گروه هاي آسيب پذير در بخش اورژانس
68 CAN EMERGENCY MEDICINE RESIDENTS DIAGNOSE NEUROGENIC STUNNED MYOCARDIUM IN THE EMERGENCY DEPARTMENT BY FOCUSED ASSESSMENT DIAGNOSTIC ECHOCARDIOGRAPHY? Rasooli Fatemeh گروه هاي آسيب پذير در بخش اورژانس -
69 THE EFFECTIVENESS OF INTIMATED PARTNER VIOLENCE(IPV) SCREENING BY EMERGENCY DEPARTMENT NURSES ON INCREASING PATIENT'S AWARENESS OF VIOLENCE(A SYSTEMATIC REVIEW) Salmani Mahsa گروه هاي آسيب پذير در بخش اورژانس
70 THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LACK OF AN ADEQUATE LEVEL OF SEDATION AFTER INJECTION OF KETAMINE AND THE DIAGNOSIS OF ADHD ACCORDING TO THE DSM- 5 CRITERIA INCHILDREN THAT RECEIVED PSA IN IMAM KHOMIENI HOSPITAL DURING THE YEAR 2016-2018 Aarabi Sepideh گروه هاي آسيب پذير در بخش اورژانس
71 THE COMPARISON OF CLINICAL OUTCOMES IN VELPEAU BANDAGE AND EIGHT BANDAGE IN TREATMENT OF CHILD’S CLAVICLE BONE FRACTURE: A RANDOMIZED CLINICAL TRIALS STUDY AhmadiKoupaei SayyedReza گروه هاي آسيب پذير در بخش اورژانس
72 بررسی خطرات موجود در اورژانس بیمارستان شهیدزاده در بهبهان در سال 1397 Ashafeli Alireza گروه هاي آسيب پذير در بخش اورژانس -
73 بررسی نگرش تکنسین های اورژانس پیش بیمارستانی نسبت به ارائه مراقبت های جسمی از سالمندان Meskini Leila گروه هاي آسيب پذير در بخش اورژانس -
74 EFFECT OF BUDZONIDE INCENSE ON SPIROMETRY INDICES IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE Montazer Seyyed Hosein گروه هاي آسيب پذير در بخش اورژانس
75 PREVALENCE OF ELDER ABUSE AND NEGLECT IN THE IRANIAN ELDERLY POPULATION Oveissi Samaneh گروه هاي آسيب پذير در بخش اورژانس -
76 گزارش اجرای طرح بازسازی آمبولانس های فرسوده اورژانس جهت کاهش هزینه ها در سازمان اورژانس اصفهان Shahbazi Akbar مديريت بخش اورژانس با رويکرد مديريت هزينه -
77 ASSOCIATION OF CLINICAL SIGNS AND SYMPTOMS WITH ABNORMAL URINALYSIS FINDINGS OF BLUNT TRAUMA PATIENTS; A CROSS-SECTIONAL STUDY Foroughian Mahdi مديريت بخش اورژانس با رويکرد مديريت هزينه -
78 بررسی اندیکاسیون¬ها و مقايسه معیارهای انجام سی¬تی اسکن سر در بیماران مبتلا به آسیب خفیف سر مراجعه¬کننده به اورژانس بیمارستان شهید رهنمون یزد Jafari Nodoushan Mohammad Ali مديريت بخش اورژانس با رويکرد مديريت هزينه
79 EVALUATION OF CHEST XRAYS IN ED WITH STANDARD INDICATIONS AND EFFECT OF IT ON CLINICAL DECISION AND COSTS MANAGEMEN Saeedi Morteza مديريت بخش اورژانس با رويکرد مديريت هزينه
80 ارزیابی تست کمپرشن متاکارپ جهت تشخیص شکستگی متاکارپ Zeinali Nasrabadi Faeze مديريت بخش اورژانس با رويکرد مديريت هزينه -
81 ارزیابی تست کمپرشن فالنکس جهت تشخیص شکستگی فالنکس Zeinali Nasrabadi Faeze مديريت بخش اورژانس با رويکرد مديريت هزينه -
82 THE VALUE OF ULTRASONOGRAPHY IN DETERMINING PUPILLARY LIGHT REFLEX IN PATIENTS WITH TRAUMATIC OCULAR INJURIES Mirjalili Hamid مديريت تشخيص و درمان بيماري ها و سکته هاي قلبي -
83 : رابطه يافته هاي سي تي اسکن مغزي با سطح هوشياري و سرنوشت بيماران مبتلا به خونريزي هاي تروماتيک داخل جمجمه Rafiee Soheil مديريت تشخيص و درمان بيماري ها و سکته هاي قلبي -
84 غربالگری وضعیت افراد مصدوم مراجعه کننده به مرکز اورژانس بیمارستانهای استان گلستان Rafiee Soheil مديريت تشخيص و درمان بيماري ها و سکته هاي قلبي -
85 بررسی اپیدمیولوژیک مصدومین حوادث ترافیکی مراجعه کننده به بیمارستانهای استان گلستان Rafiee Soheil مديريت تشخيص و درمان بيماري ها و سکته هاي قلبي
86 تعیین رابطه محیط کابین عقب آمبولانس بر میزان اضطراب بیماران قلبی اعزامی توسط اورژانس پیش بیمارستانی شهر اصفهان در سال 1398 Shahbazi Akbar مديريت تشخيص و درمان بيماري ها و سکته هاي قلبي -
87 REPORTING A MISSED FEMORAL NECK FRACTURE WITH UNUSUAL MANIFESTATION OF LOWER EXTREMITY EDEMA Yekesadat Seyed meysam مديريت تشخيص و درمان بيماري ها و سکته هاي قلبي
88 سکته قلبی: یک اورژانس بیمارستانی Norouzi parashkouh Nastaran مديريت تشخيص و درمان بيماري ها و سکته هاي قلبي
89 ELECTROCARDIOGRAPHIC ABNORMALITIES IN CORONARY ARTERY DISEASE Qorbani Amin مديريت تشخيص و درمان بيماري ها و سکته هاي قلبي -
90 DIAGNOSTIC VALIDITY OF SIRS VERSUS QSOFA IN SEPSIS IN EMERGENCY DEPARTMENT, AN OBSERVATIONAL STUDY Vahidi Elnaz مديريت تشخيص و درمان بيماري ها و سکته هاي قلبي
91 ACCURACY OF ULTRASOUND EXAM PERFORMED BY EMERGENCY MEDICINE VERSUS RADIOLOGY RESIDENTS IN THE DIAGNOSIS OF ACUTE APPENDICITIS Vahidi Elnaz مديريت تشخيص و درمان بيماري ها و سکته هاي قلبي
92 NEBULIZED BUDESONIDE VS. PLACEBO IN ADULTS WITH ASTHMA ATTACK; A DOUBLE BLIND RANDOMIZED PLACEBO-CONTROLLED CLINICAL TRIAL Vahidi Elnaz مديريت تشخيص و درمان بيماري ها و سکته هاي قلبي
93 عوامل موثر بر انجام تخلیه اضطراری ایمن بخش اورژانس بیمارستان ها در شرایط اضطراری Abbasi Dolatabadi Zahra مديريت حوادث با تلفات انبوه
94 INVESTIGATING THE EFFECT OF TRAINING WITH THE METHOD OF SIMULATION ON THE KNOWLEDGE AND PERFORMANCE OF NURSING STUDENTS IN THE PRE-HOSPITAL TRIAGE Farhadloo Roohollah مديريت حوادث با تلفات انبوه -
95 اثربخشی اجرای طرح همیار اورژانس در دانشگاه علوم پزشکی مازندران طی سال های 1397-1395 Farnia Hamidreza مديريت حوادث با تلفات انبوه
96 خدمات درمانی زائرین اربعین عظیم حسینی در استان کرمانشاه Mohammadkhani Mahnaz مديريت حوادث با تلفات انبوه -
97 STUDY OF TRAFFIC INCIDENTS WITH MUCH INJURED IN KERMANSHAH PROVINCE FROM 2012 TO 2018 Mohammadyari Touraj مديريت حوادث با تلفات انبوه -
98 THE EPIDEMIOLOGICAL STUDY OF RESCUE MISSIONS FOLLOWING DROWNING ACCIDENTS AT THE PRE-HOSPITAL EMERGENCY SYSTEM OF MAZANDARAN PROVINCE WITHIN THE FIRST HALF OF 2018 Sajadi Zeinab مديريت حوادث با تلفات انبوه
99 THE EFFECT OF AMP FORMATION ON FACILITATION OF DISPATCH AND CROWD MANAGEMENT OF EMERGENCY DEPARTMENTS IN YAZD UNIVERSITY POISONING INCIDENT Tabatabaeinadoushan Seyyed hossein مديريت حوادث با تلفات انبوه
100 مروری برآموزش عملیاتی آشناسازی با بحران بر دانش و نگرش پرستاران اورژانس Zangooei Sevom Elham مديريت حوادث با تلفات انبوه -
101 مدیریت در اورژانس پیش بیمارستانی با رویکرد تریاژ در حوادث پر تلفات Khani Jafar مديريت حوادث با تلفات انبوه
102 ASSESSMENT OF EMERGENCY PREPAREDNESS OF YAZD UNIVERSITY HOSPITALS IN RESPONSE TO ACCIDENTS AND DISASTERS BASED ON WHO STANDARDS Tabatabaeinadoushan Seyyed hossein مديريت حوادث با تلفات انبوه -
103 مقایسه تأثیر آموزش مدیریت استرس با و بدون رویکرد دینی بر استرس شغلی کارکنان فوریت¬های پزشکی Esmaeilzadeh Mohammad Hosein مديريت خشونت در اورژانس -
104 A CASE REPORT OF AN ISOLATED TRAUMATIC DENTAL INJURY IN AN 8YEARS-OLD CHILD Foroughian Mahdi مديريت خشونت در اورژانس -
105 بررسی علل وراه کارهای پیشگیری از بروز خشونت علیه پرسنل درمانی بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی قم Hashemi Madani Shima Sadat مديريت خشونت در اورژانس -
106 بررسی میزان خشونت علیه تکنسین های اورژانس پیش بیمارستانی ایرانشهر Karimi Zahra مديريت خشونت در اورژانس -
107 استراتژی های پرستاران برای مدیریت خشونت در اورژانس پیش بیمارستانی Khani Jafar مديريت خشونت در اورژانس
108 خشونت در بخش اورژانس؛ عوامل و موانع Moghaddam Sara مديريت خشونت در اورژانس
109 بررسی تاثیر طرح دو کد آمبولانس اعزام کردن اورژانس پیش بیمارستانی در موارد احیای قلبی ریوی برای نخستین بار در کشور بر میزان اضطراب آشکار کارکنان عملیاتی اورژانس اصفهان در نیمسال اول سال 1398 Shahbazi Akbar مديريت خشونت در اورژانس -
110 بررسی نقش برنامه های امور رفاهی ویژه کارکنان در استرس شغلی کارکنان عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی شهر اصفهان در نیمه اول سال 1398 Shahbazi Akbar مديريت خشونت در اورژانس -
111 بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی به پرسنل بخش اورژانس در رخداد خشونت های کلامی و فیزیکی Abbasi Faeze مديريت خشونت در اورژانس -
112 ASSESSMENT OF KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PERFORMANCE OF EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANS IN DEALING WITH FORENSIC ISSUES IN KASHAN 2017 Tahrekhani Mehran آشنايي با قوانين پزشکي و انتظامي در طب اورژانس
113 بهینه سازی مدیریت درد بیماران در مداخلات درمانی و مراقبت های پیش بیمارستانی Shahab Zahra آشنايي با قوانين پزشکي و انتظامي در طب اورژانس -
114 THE EFFECT OF IN-PERSON TRAINING ON COMMUNICATION SKILLS OF NURSES WORKING IN EMERGENCY DEPARTMENT Aarabsorkhi Mishabi Mohammad مهارت هاي ارتباطي
115 اهمیت یادگیری مهارتهای ارتباطی در کاهش فشار عصبی کارکنان مرکز پیام و سامانه پایش مراقبتهای درمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمان ALIESMAILI MAHDI مهارت هاي ارتباطي
116 رابطه مهارت ارتباطی پرستار – بیمار با وضعیت ایمنی بیماران در بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی قم Hashemi Madani Shima Sadat مهارت هاي ارتباطي -
117 بررسی تاثیر مهارت های ارتباطی و ارتباطات حرفه ای در اثربخشی ارائه خدمات درمانی در بخش اورژانس. Hoseini Sara sadat مهارت هاي ارتباطي
118 RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE AND COMMUNICATION SKILLS OF NURSES IN EMERGENCY DEPARTMENTS Abbasi Faeze مهارت هاي ارتباطي -
119 THE RELATIONSHIP BETWEEN POST-TRAUMATIC STRESS SYMPTOMS AND PROFESSIONAL QUALITY OF LIFE IN PRE-HOSPITAL EMERGENCY STAFF Koohsari Edris مهارت هاي ارتباطي
120 اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر بهبود کیفیت ارائه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی به سالمندان Meskini Leila مهارت هاي ارتباطي -
121 تعیین وضعیت ارتباط حرفه ای پرسنل پرستاری بخش های بستری و اورژانس کودکان و نوزادان با همکاران در بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر سال 98 Zareii Halimeh مهارت هاي ارتباطي
122 تبیین نیاز به برنامه عملیاتی پاسخگو به حوادث شیمیایی جهت مراکز مدیریت حوادث و فوریتها ی پزشکی کشور ALIESMAILI MAHDI بيوسکيوريتي
123 EFFECT OF PROBLEM-SOLVING TRAINING ON OCCUPATIONAL STRESS OF MEDICAL EMERGENCY PERSONNEL Aalami Hosein پرستاري اورژانس -
124 EFFECT OF DECISION SKILL TRAINING AND PROBLEM SOLVING ON RESILIENCE OF MEDICAL EMERGENCY PERSONNEL Aalami Hosein پرستاري اورژانس -
125 بررسی ارتباط نیاز گفتگو با پزشک و پرستار با میزان اضطراب خانواده‌ی بیماران بستری در بخش‌های اورژانس Adineh Manbar Samira پرستاري اورژانس
126 بررسی وضعیت توانمندی حرفه ای و ارتباط آن با عوامل جمعیت شناختی در کارکنان فوریت پزشکی اورژانس پیش بیمارستانی استان زنجان در سال 1398 Ahmadi Saeed پرستاري اورژانس
127 PSYCHIATRIC COMORBIDITIES IN EPILEPTIC PATIENTS: THE ROLE OF AGE, GENDER AND DURATION OF EPILEPSY IN NORTH OF IRAN Alijanpour Shayan پرستاري اورژانس
128 EPILEPSY AND ASSOCIATED FACTORS IN ELDERLY PEOPLE OF AMIRKOLA, NORTH OF IRAN(THE AMIRKOLA HEALTH AND AGEING PROJECT) Alijanpour Shayan پرستاري اورژانس
129 بررسی تأثیر یک برنامه خودمراقبتی مبنی بر نظریه اورم بر عملکرد کلی و کیفیت زندگی مبتلایان به اسکیزوفرن Alijanpour Shayan پرستاري اورژانس -
130 THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE, GENERAL HEALTH AND COMMUNICATION SKILLS IN EMERGENCY NURSES OF AYATOLLAH TALEGHANI HOSPITAL IN KERMANSHAH Amiri Fatemeh پرستاري اورژانس
131 THE EFFECT OF BENSON RELAXATION METHOD ON ANXIETY IN THE EMERGENCY CARE. Asadi Seyed ehsan پرستاري اورژانس
132 NATIONAL HOSPITAL PREPAREDNESS PROGRAM TRAINING ,AN EFFECTIVE WAY TO IMPROVE NURSES PREPAREDNESS IN DISASTERS Bakhshi giv Raziyeh پرستاري اورژانس
133 عوامل تاثیر گذار بر مهارت های ارتباطی کارکنان بخش اورژانس Baratipur Majid پرستاري اورژانس
134 بررسی وضعیت هوش فرهنگی کارکنان بخش اورژانس Baratipur Majid پرستاري اورژانس
135 تاثیر کارگاه مراقبت های دمایی بر آمادگی تکنسین های فوریت پزشکی در مدیریت هیپوترمی بیماران ترومایی Dinmohammadi Mohammadreza پرستاري اورژانس
136 بررسی تأثیر تنش اخلاقی بر فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در بخش اورژانس بیمارستان های شهرستان شاهرود Esmaeili Seyed mahdi پرستاري اورژانس
137 THE EFFECT OF PRE-HOSPITAL TRAUMA MANAGEMENT TRAINING PROGRAM ON TIME INDICES OF EMERGENCY MEDICAL SERVICES Esmaeilzadeh Mohammad Hosein پرستاري اورژانس
138 INVESTIGATING THE EFFECTIVENESS OF PRE-HOSPITAL TRAUMA MANAGEMENT TRAINING PROGRAM ON THE CAPABILITY OF CLINICAL DECISION-MAKING IN EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANS Esmaeilzadeh Mohammad Hosein پرستاري اورژانس
139 مروری بر پروتکل های درمانی شوک آنافیلاکسی در اثر دارو Farzami Mahdi پرستاري اورژانس -
140 DIFFICULT INTRAVENOUS ACCESS IN THE PREHOSPITAL SETTING: A SURVEY OF EMERGENCY MEDICAL SERVICES TECHNICIANS. Karimialavijeh Ehsan پرستاري اورژانس
141 NURSES' PERCEPTION OF DISRUPTIVE BEHAVIORS IN HEALTH CARE TEAMS OF EMERGENCY DEPARTMENT Maddineshat Maryam پرستاري اورژانس
142 بررسی آگاهی کارکنان بخش اورژانس در مورد لزوم گزارش دهی بیماران با سطح هوشیاری پایین به واحد پیوند اعضا دانشگاه Mahdiyoun Seyed ali پرستاري اورژانس -
143 EPIDEMIOLOGY OF CARBON MONOXIDE POISONING IN GUILAN PROVINCE IN 2013-2017 Maleki Masoomeh پرستاري اورژانس -
144 بررسی سطح آمادگیهای فردی پرستاران بخش اورژانس در مواجهه با بلایا Nimehzad Shahba پرستاري اورژانس
145 بررسی خطاهای پرستاری و ارتباط آن با خستگی در پرستاران اورژانس Parouhan Ali پرستاري اورژانس
146 VENTILATION IS NOT OXYGENATION Qorbani Amin پرستاري اورژانس -
147 QUALITY IMPROVEMENT CYCLE TO RAISE NURSES’ CAPABILITY IN EMERGENCY DEPARTMENT IN USING INFUSION PUMP Safazadeh Shima پرستاري اورژانس -
148 بررسی تاثیر دوره های آموزشی مدیریت پیش بیمارستانی تروما بر میزان آمادگی کارکنان عملیاتی اورژانس اصفهان جهت مواجهه با مصدومین ترومایی در نیمسال اول سال 1398 Shahbazi Akbar پرستاري اورژانس -
149 بررسی میزان گرایش به تیم در تکنسینهای اورژانس پیش بیمارستانی استان زنجان Soleimani Mostafa پرستاري اورژانس
150 بررسی سلامت روان پرسنل فوریت های پزشکی استان آذربایجان شرقی Soleimani Mostafa پرستاري اورژانس
151 عملکرد مرکز هدایت عملیات بحران مازندران درحادثه ویژه آتش سوزی در معدن زغال سنگ منطقه کارسنگ سوادکوه در تاریخ 31 فرورددین98 Talebi Hassan پرستاري اورژانس -
152 ASSESSING KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PERFORMANCE OF NURSES REGARDING PAIN MANAGEMENT IN PATIENT IN EMERGENCY DEPARTMENT Abbasi Faeze پرستاري اورژانس -
153 ارزیابی نحوه برخورد پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی با بیماران دارای فشار خون بالا Abbasi Faeze پرستاري اورژانس -
154 CHALLENGES OF NURSING PAIN MANAGEMENT IN THE EMERGENCY DEPARTMENT: AN INTEGRATIVE REVIEW Alizadeh Samaneh پرستاري اورژانس -
155 خطرات پرستاری در بخش اورژانس: یک مطالعه مروری یکپارچه Alizadeh Samaneh پرستاري اورژانس
156 CLINICAL EXPERIENCES OF NURSING STUDENTS IN EMERGENCY DEPARTMENT Bazyari Ahmadreza پرستاري اورژانس -
157 FACTORS AFFECTING MEDICATION ERRORS AMONG EMERGENCY NURSES Beheshti Hamed پرستاري اورژانس
158 STRATEGIES TO MODIFY ANXIETY IN EMERGENCY NURSES: A REVIEW STUDY Daliri Zahra پرستاري اورژانس -
159 بررسي فراواني چاقي و فشارخون در مراجعین بالاي 30سال به اورژانس بیمارستان امیرالمومنین (ع) شهرستان گناوه خرداد- تیر1398 Farvardin Marjan پرستاري اورژانس
160 THE IMPORTANCE OF TIME MANAGEMENT IN TRAUMA PATIENTS AT PREHOSPITAL EMERGENCY CARE Garaje alamdari Nima پرستاري اورژانس
161 بررسی عوامل موثربرفرسودگی شغلی پرستاران اورژانس: مروری سیستماتیک Ghorbani Zahra پرستاري اورژانس
162 بررسی تمایل به اهدای عضو در کارکنان بخش اورژانس Mahdiyoun Seyed ali پرستاري اورژانس -
163 ضرورت تدریس مباحث مرگ مغزی و اهدای عضو از دیدگاه پرستاران بخش اورژانس Mahdiyoun Seyed ali پرستاري اورژانس
164 THE SURVEY RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND BURNOUT AMONG STAFF OF READ CRESCENT GUILAN Maleki Masoomeh پرستاري اورژانس -
165 بررسی میزان شیوع حساسیت پوستی ناشی از لاتکس در کارکنان بیمارستان Shahab Zahra پرستاري اورژانس -
166 EPIDEMIOLOGICAL STUDY OF DISASTERS AND ACCIDENTS IN THE GENAVEH-DILAM AXIS FROM THE POINT OF VIEW OF EMERGENCIES Farvardin Marjan تله مديسين در اورژانس پيش بيمارستاني
167 چالش های اخلاقی در نظام سلامت مبتنی بر تله نرسینگ Moghaddam Sara تله مديسين در اورژانس پيش بيمارستاني
168 بررسی تاثیر استفاده از دستگاه تله مدیسین در اورژانس پیش بیمارستانی از دیدگاه پرسنل عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی شهر اصفهان در نیمسال اول سال 1398 Shahbazi Akbar تله مديسين در اورژانس پيش بيمارستاني -
169 کاربردهای پزشکی از راه دور در اورژانس پیش بیمارستانی و تاثیرات آن : مروری FalahatiMarvast Fatemeh تله مديسين در اورژانس پيش بيمارستاني
170 AN EXTREME NEUROLOGIC PRESENTATION OF LEAD INTOXICATION Bahreini Maryam توکسيکولوژي -
171 ELECTROCARDIOGRAPHIC CHANGES IN POISONED PATIENTS WITH WHEAT PILL BanagozarMohammadi Ali توکسيکولوژي -
172 ENDOSCOPIC EXAMINATION OF GASTROINTESTINAL MANIFESTATIONS OF BURNING SUBSTANCE IN POISONOUS PATIENTS HOSPITALIZED IN SINA HOSPITAL BanagozarMohammadi Ali توکسيکولوژي -
173 TYPICAL CHEST PAIN AND CARDIOGENIC SHOCK, REVEALED DUE TO ALUMINUM PHOSPHIDE TOXICITY, A CASE REPORT Erfantalabevini Peyman توکسيکولوژي
174 ALUMINUM PHOSPHIDE POISONING Fadaei dashti Maryam توکسيکولوژي -
175 BOTULISM WITH LATE SYMPTOMS IN 4 MEMBERS OF A FAMILY Habibzadeh Seyed reza توکسيکولوژي -
176 CLINICAL STUDY OF SCORPION STING WITH EMPHASIS ON HESITATING SEROTHERAPY Karimi Mohammad توکسيکولوژي -
177 ASSESSMENT OF A NEW NANOSENSOR FOR PARACETAMOL SCREENING IN EMERGENCY DEPARTMENT Karimi Mohammad توکسيکولوژي
178 فالو آپ موارد مسمومیت ارجاعی به سانتر دولتی مسمومیت در استان یزد در ۶ماهه اول سال ۱۳۹۸ Mirjalili Seyedmohamadjavad توکسيکولوژي -
179 تحلیل اپیدمیولوژیک مسمومیت در اورژانس پیش بیمارستانی شیراز (4 ماهه اول 1398) Moradian Mohammad javad توکسيکولوژي -
180 بررسی میزان آگاهی شهروندان شهرستان اصفهان از علائم و نشانه ها و روش های پیشگیری از مسمومیت با گاز مونواکسیدکربن Samsamshariat Shiva توکسيکولوژي
181 BENZODIAZEPINES POISONING AND HYPOGLYCEMIA, ITS PREVALENCE AND POTENTIAL RISK FACTORS Soroosh Davood Other related topics
182 SEIZURES IN RECURRENT HYDATID CYST: INTERACTION OF ALBENDAZOLE WITH PHENYTOIN Vafadar moradi Elnaz توکسيکولوژي
183 مسمومیت با ترامادول: مروری سیتماتیک بر مطالعات انجام شده در ایران Foroughian Mahdi توکسيکولوژي -
184 STUDY OF THE PREVALENCE OF ACUTE AND CHRONIC POISONING WITH WARFARIN AT SINA HOSPITAL OF TABRIZ BETWEEN 2013 AND 2017 Ostadi Ali توکسيکولوژي
185 A SURVEY ON DIFFERENT METHODS OF RICE TABLET RELATED POISONING CONTROL AT SINA HOSPITAL OF TABRIZ BETWEEN 2013 AND 2017 Ostadi Ali توکسيکولوژي -
186 CRIMINAL POISONING WITH SEDATIVE - HYPNOTIC DRUGS AND SUBSTANCE IN LOGHMAN HAKIM HOSPITAL IN TEHRAN SINCE 2018 TO 2019 Salarimoghaddam Maryam توکسيکولوژي -
187 شیوع و الگوی های مسمومیت های عمدی Shahab Zahra توکسيکولوژي -
188 IS DIGOXIN ANTIBODY FAB FRAGMENT JUST THE WAY? CLINICAL OUTCOMES IN ACUTE AND CHRONIC DIGOXIN POISONING JUST TREATED BY SUPPORTIVE CARES. Zoofaghari Shafeajafar توکسيکولوژي
189 AN INVESTIGATION OF SUICIDE RATE AND SEVERITY OF POISONING USING SAD PERSONS SCALE AND ITS RELATIONSHIP WITH MONTH OF BIRTH Zoofaghari Shafeajafar توکسيکولوژي -
190 بررسی اثربخشی روش های آموزش تریاژ در ایران : یک مرور سیستماتیک Javadi Naser روش تحقيق در اورژانس -
191 بررسی اثربخشی داروهای مختلف در درمان برونشیولیت اطفال در اورژانس Khoshnezhad ebrahimi Hamidreza روش تحقيق در اورژانس -
192 COMPARISON OF LECTURE-BASED AND CD-BASED CONTROL NUCLEAR POLLUTION TRAINING FOR MEDICAL INTERNS Khoshnezhad ebrahimi Hamidreza روش تحقيق در اورژانس
193 بررسی الگوی مسمومیت در مراجعین به اورژانس عدالتیان مشهد، ایران در سال 2016 Nazari Elham روش تحقيق در اورژانس -
194 بررسی الگوی بیماریهای گوارشی مانند اسهال، یبوست، استفراغ خونی در مراجعین به اورژانس عدالتیان مشهد، ایران در سال 2016 با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی Nazari Elham روش تحقيق در اورژانس -
195 بررسی الگوی خونریزی و تروما در زنان باردار در مراجعین به اورژانس عدالتیان مشهد، ایران در سال 2016 Nazari Elham روش تحقيق در اورژانس
196 بررسی الگوی تروما در مراجعین به اورژانس عدالتیان مشهد، ایران در سال 2016 با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی Nazari Elham روش تحقيق در اورژانس
197 THE CAUSES OF SUICIDE ATTEMPTS REPORTED FROM EMERGENCY CENTERS COVERED BY IRAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES FROM 2003 TO 1997 Raadi Tahereh روش تحقيق در اورژانس
198 بررسی نقش راه اندازی پایگاه پژوهشی عملیاتی در سازمان اورژانس اصفهان برای نخستین بار در کشور در اجرای فعالیت های پژوهشی در حوزه اورژانس پیش بیمارستانی از دیدگاه پژوهشگران اورژانس اصفهان در نیمه اول سال 1398 Shahbazi Akbar روش تحقيق در اورژانس -
199 بررسی تعیین موانع انجام پژوهش در حوزه اورژانس پیش بیمارستانی از دیدگاه پرسنل عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی شهر اصفهان در نیمه اول سال 1398 Shahbazi Akbar روش تحقيق در اورژانس -
200 PHYTOBEZOAR WITHIN MECKEL’S DIVERTICULUM PRESENTING WITH PARTIAL INTESTINAL OBSTRUCTION Beigmohammadi Farzaneh روش تحقيق در اورژانس
201 بررسی الگوی جراحت در مراجعین به اورژانس عدالتیان مشهد، ایران در سال 2016 Nazari Elham روش تحقيق در اورژانس
202 بررسی عوامل امتناع از شرکت در پژوهش های کارآزمایی بالینی در بیماران بخش‌ اورژانس: مقاله مروری Tavakolizadeh Noghabi Mitra روش تحقيق در اورژانس -
203 بررسی عوامل انگیزشی شرکت در پژوهش های کارآزمایی بالینی در بیماران بخش‌ اورژانس: مقاله مروری Tavakolizadeh Noghabi Mitra روش تحقيق در اورژانس -
204 NEW TERMINATION-OF-RESUSCITATION MODELS AND PROGNOSTICATION IN OUT-OF-HOSPITAL CARDIAC ARREST USING ELECTROCARDIOGRAM RHYTHMS DOCUMENTED IN THE FIELD AND THE EMERGENCY DEPARTMENT. Asadi Seyed ehsan فرايندهاي بخش اورژانس
205 AMBULANCE-TO-EMERGENCY DEPARTMENT HANDOVER: AN INTERPRETIVE PHENOMENOLOGICAL ANALYSIS Bahrami Elaheh فرايندهاي بخش اورژانس
206 THE EFFECT OF AUTOMATED SYSTEM AND AVAILABILITY OF EQUIPMENT ON THE ROUTINE WORKFLOW PROCESS IN EMERGENCY DEPARTMENT IN HAZRAT RASOUL HOSPITAL Ebadi Abbas فرايندهاي بخش اورژانس -
207 EVALUATION OF INDUCTION DEMAND FOR CEREBRAL CT SCAN IN RAJAEE OUTPATIENT EMERGENCY Fadaei dashti Maryam فرايندهاي بخش اورژانس -
208 ASSESSMENT OF SATISFACTION OF EMERGENCY MEDICAL SERVICE PROVIDERS FROM PRE-HOSPITAL EMERGENCY IN QOM Farhadloo Roohollah فرايندهاي بخش اورژانس
209 بررسی شیوع تروما در مراجعه‌کنندگان با فرم سرپایی اورژانس 115 به بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی قم Foroghi ghomi Seyed yaser فرايندهاي بخش اورژانس
210 COMPARISON OF THE EFFECT OF PULMICORT AND SYSTEMIC CORTICOSTEROID ON THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE OBSTRUCTIVE PULMONARY ATTACK REFERRING TO THE EMERGENCY DEPARTMENT Hejripor Rafsanjani Seyed Zia فرايندهاي بخش اورژانس
211 COMPARISON OF THE EFFECTIVENESS OF INTRAVENOUS PROMETHAZINE AND INTRAVENOUS DIAZEPAM IN THE TREATMENT OF BENIGN PAROXYSMAL POSITIONAL VERTIGO IN THE EMERGENCY DEPARTMENT Massaeli Maryam فرايندهاي بخش اورژانس
212 EXAMINING RESPONSE TIME TO EMERGENCY CASES AND CAUSES OF DELAY IN MISSIONS OF 115 PREHOSPITAL EMERGENCY CENTER IN KHORRAMABAD Moradi Behzad فرايندهاي بخش اورژانس
213 EVALUATION OF RESPONSE TO TREATMENT AND COMPARISON OF NORMAL SALINE AND HYPERTONIC SALINE NEBULIZER IN BRONCHIOLITIS. Rezai Mahdi فرايندهاي بخش اورژانس
214 LONG-TERM RESULTS OF NON-SURGICAL MANAGEMENT FOR CLAVICULAR MIDDLE THIRD FRACTURES Rezai Mahdi فرايندهاي بخش اورژانس
215 MIDWIFERY TRIAGE AT EMERGENCY DEPARTMENT IN GENERAL HOSPITAL Sabzeh noughabi Zahra فرايندهاي بخش اورژانس
216 THE IMPACT OF EMERGENCY MEDICINE RESIDENT SPECIALISTS ON THE TIME OF DELIVERY OF SERVICES IN EMERGENCY Abbasi Faeze فرايندهاي بخش اورژانس
217 EVALUATION OF HOSPITAL SERVICES QUALITY FROM THE PERSPECTIVE OF HOSPITALIZED PATIENTS IN JAHROM UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES IN 2019 AhmadiKoupaei SayyedReza فرايندهاي بخش اورژانس
218 COMPARING THE COMPLIANCE OF BRAIN CT SCAN INTERPRETATIONS OF EMERGENCY MEDICINE PHYSICIANS WITH RADIOLOGISTS REPORTS Foroughian Mahdi فرايندهاي بخش اورژانس
219 DEVELOPMENT A CHECKLIST FOR CARDIOPULMONARY RESUSCITATION (CPR) QUALITY CONTROL IN EMERGENCY DEPARTMENT; A QUALITATIVE STUDY Karimialavijeh Ehsan فرايندهاي بخش اورژانس
220 EffECTIVENESS OF INTRAVENOUS KETOROLAC VERSUS INTRAVENOUS MORPHINE SULFATE ON PAIN CONTROL IN PATIENTS WITH ACUTE RENAL COLIC: A PHASE 3 RANDOMIZED CLINICAL TRIAL Massaeli Maryam فرايندهاي بخش اورژانس
221 MANAGEMENT OF VIOLENCE AND AGGRESSION IN EMERGENCY ENVIRONMENT; A NARRATIVE REVIEW OF 200 RELATED ARTICLES Rajabpour Sanati Ali فرايندهاي بخش اورژانس
222 THE ROLE OF ULTRASONOGRAPHY IN PATIENTS REFERRING TO THE EMERGENCY DEPARTMENT WITH ACUTE ABDOMINAL PAIN Rajabpour Sanati Ali فرايندهاي بخش اورژانس
223 POSSIBLE THROMBOLYTIC THERAPY FOR TREATMENT OF WAKE-UP STROKE Baratloo Alireza مديريت درمان بيماري هاي عروقي و سکته هاي مغزي
224 ACCURACY OF PREHAST IN TERMS OF DIAGNOSIS OF ACUTE ISCHEMIC STROKE PATIENTS Baratloo Alireza مديريت درمان بيماري هاي عروقي و سکته هاي مغزي
225 EMERGENCY CARE OF PATIENTS WITH CVA Bazyari Ahmadreza مديريت درمان بيماري هاي عروقي و سکته هاي مغزي
226 A MAN WITH BITEMPORAL MASS; A RARE MANIFESTATION OF EPILEPTIC SEIZURE Foroughian Mahdi مديريت درمان بيماري هاي عروقي و سکته هاي مغزي
227 بررسی عوامل خطر سکته مغزی حاد ونحوه¬ی مراجعه بیماران به بیمارستان ولی عصر شهر زنجان درسال 1398 Ghadimi Neda مديريت درمان بيماري هاي عروقي و سکته هاي مغزي
228 عملکرد کد سما دانشگاه علوم پزشکی مازندران در 6 ماهه اول سال 96 و 97 Talebi Hassan مديريت درمان بيماري هاي عروقي و سکته هاي مغزي
229 SENSITIVITY OF PREHOSPITAL IDENTIFICATION OF STROKE IN SHIRAZ EMS IN 2018 Yaghoobi Zahra مديريت درمان بيماري هاي عروقي و سکته هاي مغزي -
230 PHLEGMASIA CERULEAN DOLENS: CASE REPORT Abootalebi Alireza مديريت درمان بيماري هاي عروقي و سکته هاي مغزي
231 CYCLOSPORINE-A NEUROTOXICITY FOLLOWING KIDNEY TRANSPLANTATION: A CASE REPORT Bolvardi Ehsan مديريت درمان بيماري هاي عروقي و سکته هاي مغزي
232 اثربخشی راه اندازی بخش استروک در پیشگیری و درمان مراجعین سکته حاد مغزی در اورژانس بیمارستان امیرالمومنین (ع )گناوه Farvardin Marjan مديريت درمان بيماري هاي عروقي و سکته هاي مغزي
233 PATHOLOGICAL EEG FINDINGS IN THE PATIENTS WITH THE FIRST SEIZURE ADMITTED TO THE EMERGENCY DEPARTMENT Foroughian Mahdi مديريت درمان بيماري هاي عروقي و سکته هاي مغزي
234 MEDIAL COLLATERAL LIGAMENT KNEE INJURY IN A PATIENT TAKING RIVAROXABAN: A CAUSE FOR ACUTE HEMARTHROSIS Foroughian Mahdi مديريت درمان بيماري هاي عروقي و سکته هاي مغزي -
235 SCAPULOTHORACIC DISSOCIATION : A CASE REPORT Nikfam Sepideh مديريت درمان بيماري هاي عروقي و سکته هاي مغزي
236 EMERGENCY CARE OF PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR DISEASE Shafiei Mohammad مديريت درمان بيماري هاي عروقي و سکته هاي مغزي -


ورود اعضا
اخبار
گالری
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
برگزارکنندگان و همکاران


امروز 26
ماه جاری 5331
کل مراجعات 50763