صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما     English
 News   اخبار  

کارگاه های کنگره

 

ردیف

عنوان کارگاه

دبیر کارگاه

مدرسین کارگاه

زمان برگزاری

مکان برگزاری

1

احیای مقدماتی و پیشرفته قلبی ریوی

آقای دکتر آرش فروزان

1.     آقای دکتر آرش فروزان

2.     آقای دکتر علی دلیر رویفرد

98/10/03

16:45 – 13:30

سالن 4

2

مدیریت پیشرفته راه هوایی

آقای دکتر شهرام باقری حریری

1.    آقای دکتر شهرام باقری حریری

2.   خانم دکتر حمیده اکبری

3.   آقای دکتر علیرضا جلالی

98/10/04

11:30 – 8:30

سالن 4

3

سونوگرافی پایه و پیشرفته در اورژانس

آقای دکتر سعید عباسی

1.   آقای دکتر سعید عباسی

2.   خانم دکتر آتوسا مصطفوی

3.   آقای دکتر داوود فارسی

4.   خانم دکتر فاطمه رسولی

5.   خانم دکتر فاطمه محمدی

6.   خانم دکتر مریم بحرینی

7.   آقای دکتر شباهنگ جعفرنژاد

98/10/04

16:30 – 13:30

سالن 4

4

مدیریت تروما در اورژانس پیش بیمارستانی (PHTM)

آقای دکتر حسن نوری

1.   آقای دکتر حسن نوری

2.   آقای دکتر پژمان آقازاده

3.   آقای سعید مهرسروش

4.   آقای مهدی پورنوروز

5.   آقای ایوب صاحب جمع

6.   آقای مهدی گروسی

98/10/04

16:40 – 13:30

سالن 6

5

تهویه مکانیکی کاربردی در بخش اورژانس

آقای دکتر آرش صفایی

1.   آقای دکتر آرش صفایی

2.   آقای دکتر مهران ستوده نیا

3.   خانم دکتر عاطفه عبداللهی

98/10/05

12:15 – 8:30

سالن 4

 


1398/9/30

ورود اعضا
اخبار
گالری
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
برگزارکنندگان و همکاران


امروز 143
ماه جاری 1689
کل مراجعات 84693